ข่าวทั่วไปเรื่องเล่า

อาลัยเศร้า “หลวงพ่อล้าน” พระเกจิดังผู้เชี่ยวชาญคาถาต่อกระดูก ละสังขารแล้ว

Loading

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566 มีรายงานข่าวเศร้าในวงการสงฆ์ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (หลวงพ่อล้าน เขมจิตฺโต) อายุ 90 ปี 7 เดือน พรรษา 63 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพุนพิน และอดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมบำรุง (ขนาย) อ.พุนพิน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับประวัติ หลวงพ่อล้าน เขมจิตฺโต มีนามเดิมว่า ล้าน สงนรินทร์ (แช่ฟุ้ง) เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2476 ที่บ้านคลองเคี่ยม ต.บางงอน อ.พุนพิน ครอบครัวมีพี่น้อง 7 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบากต้องช่วยเหลือครอบครัวทำงาน แต่ยังมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดขนาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักขาย ใช้ชีวิตในวัยหนุ่มด้วยการหาเลี้ยงครอบครัว

เมื่ออายุ 27 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2503 ที่วัดขนาย โดยมีพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิยม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิทักษ์ธรรมสาร (หลวงพ่อพริ้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูรัษฎารามคณิศร์ เจ้าคณะตำบลบางงอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามทางธรรมว่า เขมจิตโต

ท่านได้ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี -โท-เอก ก่อนหันไปศึกษาวิชาอักขระขอม ลงเลขยันต์จากหลวงพ่อพริ้ม นอกจากวิทยาคมอักขระขอม ท่านยังได้เรียนวิชาต่อกระดูกตำรับวัดขนายโดยตรงจากหลวงพ่อพริ้มผู้เป็นอาจารย์ จนมีความเชี่ยวชาญได้นำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาใช้รักษาชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกหักให้หายเป็นปกติ จึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่า “หากมีเหตุกระดูกหัก หรือกระดูกแตกให้นำคนเจ็บมาทำการรักษากับพ่อหลวงล้านที่วัดขนาย รับรองหายเป็นปกติทุกราย”

ช่วงก่อนท่านอาพาสมีผู้ได้รับบาดเจ็บมารักษาที่วัดขนาย ท่านจะให้คำปรึกษาในเรื่องการต่อกระดูก และการรักษาด้วยน้ำมันสมุนไพรตามตำราที่ท่านได้ร่ำเรียนมา หากมีคนบาดเจ็บมาที่วัดอย่างฉุกเฉินหรือในกรณีที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ท่านก็ช่วยดูแลรักษาคนเจ็บด้วยตนเอง ส่วนการดูแลรักษาประจำนั้นจะมีหมอพื้นบ้านเป็นผู้ทำการรักษาอยู่ภายในอาคารผู้ป่วยของวัดที่ท่านได้สร้างไว้ให้ แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาเอาใจใส่ของท่านเสมอมา

ลำดับงานปกครองและผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

– พ.ศ.2515 วันที่ 5 กรกฎาคม ขณะที่อายุ 39 ปี (พรรษา 12) ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสถานศึกษาวัดบางงอน

– พ.ศ.2517 สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเกษมบำรุง

– พ.ศ.2518 เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระสมุห์ล้าน เขมฺจิตฺโต

– พ.ศ.2532 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดขนาย ขณะที่ท่านมีอายุได้ 55 ปี พรรษาที่ 29

– พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท (จร.ชท.) ในพระราชทินนามที่ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์

– พ.ศ.2548 ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ขณะนั้นท่านอายุ 70 ปี พรรษาที่ 42 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นตรี (จต.ชต.)ในพระราชทินนามเดิมที่ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ ปกครองวัดในสังกัดตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– พ.ศ.2556 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท (จต.ชท.) เจ้าคณะตำบลชั้นโท)ในราชทินนามเดิม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *