ข่าวทั่วไปสินเชื่อธนาคาร

ด่วน! ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ รอดคดีหุ้นไอทีวี

Loading

วันนี้ (24 ม.ค.2567) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือลงมติ. กรณที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส. (ผู้ถูกร้อง) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ผลการวินิจฉัยปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สิ้นสุดลงตามม.101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *