ข่าวทั่วไป

บ้านหลังใหม่ ‘ลิงลพบุรี’ เสร็จแล้ว พร้อมให้เข้าอยู่วาเลนไทน์นี้

Loading

บ้านหลังใหม่'ลิงลพบุรี' เสร็จแล้ว พร้อมให้เข้าอยู่วาเลนไทน์นี้

บ้านหลังใหม่ ‘ลิงลพบุรี’ เสร็จแล้ว สร้างโดยวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมให้เข้าอยู่วาเลนไทน์นี้ เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนของคนในจังหวัด

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ว่า จากสภาพปัญหาจำนวนประชากรลิงใน จ.ลพบุรี ที่ได้เพิ่มขนาดและจำนวนมากในเมือง และบริเวณตลาดร้านค้า ตึกแถวบ้านเรือนของประชาชน คาดว่ามีประชากรลิงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง 2,206 ตัว

โดยลิงเหล่านี้จำนวนหนึ่งได้เข้ายึดอาคารบ้านเรือนของประชาชน รวมถึงการแย่งชิงอาหารระหว่าง กลุ่มลิงด้วยกัน จากสื่อต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอในวันเวลาที่ผ่านมา

วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ลิงเหล่านั้นได้เข้าพักอาศัยเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ลิง มาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี วันเวลาที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาทำบุญให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ สมาชิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนพิการ คนชรา เขาเหล่านั้นต่างมีความเมตตานอกจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปยังลิง

จึงมีความคิดว่า เราต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเมืองลพบุรี ที่ลิงสร้างสภาพปัญหาต่าง ๆ ดังที่ทราบอย่างต่อเนื่องมา จึงได้สร้างเมืองลิงเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในอนาคต ที่ลิงเหล่านั้นมีที่อยู่ ที่กิน ที่ออกกำลังกาย เล่นน้ำ หรือชีวิตเขาเหล่านั้นได้มีความสุขในระดับสมควร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการสำรวจลิงในวัดพระบาทน้ำพุ ระหว่าง วันที่ 5-7 ก.ค. 2566 พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 371 ตัว และมีแนวคิดร่วมกันทำ MOU ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อแก้ปัญหาลิงในวัดพระบาทน้ำพุและพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับลิง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ขณะนี้บ้านเลี้ยงหลังใหม่เสร็จแล้ว จะได้ฤกษ์ เปิดนำลิง เข้าไปอยู่ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *