ข่าวทั่วไป

คฤหาสน์ ‘ตุ๊กกี้ ชิงร้อย’ เพิ่งรู้สามีซุ่มทำธุรกิจนี้รวยเทียบเศรษฐี

Loading

ออกจาก ‘สามช่า’ มีรายได้อื้อ!
คฤหาสน์ ‘ตุ๊กกี้ ชิงร้อย’ ไม่มีใครรู้สามีซุ่มทำธุรกิจนี้รวยเทียบเศรษฐีออก
ไม่ง้อเงิน ‘เวิร์คพ้อย’ มีกินสบายทั้งชาติ

ใช้เงินเหมือนกระดาษ! ถอยรถสปอร์ตหรูมาขับเล่น‘ตุ๊กกี้ สุดารัตน์’ สะใจชีวิตที่ดิ้นรน จนได้เป็นเศรษฐีนีตุ๊กกี้ สุดารัตน์ สะใจกับชีวิต! ทำธุsกิจขๅยน้ำปลาร้าส่งเกาหลี 1 ปีผ่านไปถอยรถสปอร์ตหรูราคาหลายล้านมาขับเล่น

อยู่ในวงการบันเทิงโด่งดังเป็นที่รู้จักจนมีเงินเก็บ มีบ้าน มีรถชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น หลังทำงานขยันขันแข็ง สำหรับตลกชื่อดัง ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

นอกจากงานหน้าจอทีวีที่เธอมีไม่ขาดแล้ว เธอยังทำธุsกิจขๅยน้ำ ปลาร้า ซึ่งตอนนี้ดังไกลไปขๅยที่เกาหลีแล้วด้วย เพียงแค่ 1 ปีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ล่าสุด สาวตุ๊กกี้ ถอยรถสปอร์ตหรูสีเหลืองราค าคั น ล ะ ห ล า ยล้ า น บ า ท ตั้งชื่ ร ถ ด้ ว ย ว่ า น้องราชา มาขับเล่นเป็นรางวัลให้ตัวเอง
พร้อมแคปชั่น ถึงความภูมิใจในครั้งนี้ไว้ว่า…“วันนั้น กับ วันนี้ 1 ปี ที่ส ะใจ ชีวิ ต ข อ ง ตุ๊ ก กี้ มี ค ว า ม โ ชค ดี ที่ สุ ด คื อ เทวดาส่งพลังความอดทน
ต่อสู้ กำลังใจที่ดี ชีวิตนับจาก0 พร้อมกับติดลบมา ทนๆ สู้ๆ ดิ้นๆ มาตลอด ชีวิตสุดสุด มาทุกอย่าง

ขอบคุณ ใจเด็ดของตัวเอง และ ความทดสอบทดลองทำ ของบู้ นี่ล ะ นะ เ วล า ที่ เรา อดทน ดิ้นรน ไม่ว่ามาได้มามาก
หรือได้มาน้อย ก็รับมัน ทำหมด ผ่านมาหมดแล้วนะ ความทดสอบก็ผ่านมาหมดแล้วชีวิต มันต้องสุดๆ ให้มันสุดๆ แล้วหยุดที่ความสุขใจ
วันนี้เมื่อปีที่ แ ล้ ว คว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ป ล า ร้ า ร า ช า ผ่า น เ ข้ า เ ก า ห ลี ค รั้งแรก จนยาวไกล

มาปีนึงละ วันนี้ของปีนี้ได้รางวัลมาครองใจในตอนนี้ ขอบคุณ บูบู้ ที่ เ ป็นสมองคิดและเป็นแรงพลังหลัก ไม่ท้อ ไม่ถอย ในการทำอาชีพที่สะใจนี้ จนมาถึงทุกวันนี้
นายสู้เราก็สู้ สู้กันไป สะใจดีชีวิตดิ้นให้สุดแล้วหยุดที่ความสุข ขอ บ คุณ ป ล า ร้ าร า ช า ซ อ ส ลา ว า ข อ บ คุ ณ ค ว า ม สุ ข แ บ บ สุ ด ๆๆ
พี่เจ็บมาเยอะ น้องไหวไหมล่ะ”ตุ๊กกี้้ ชิงร้อยชิงล้าน ต้องบอกว่าเธอเป็นตลกหญิงที่น่าชื่นชมจริง ๆ นอกจากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแบบหรูหราอลังการแล้ววันนี้
ตุ๊กกี้ ยังให้รางวัลชีวิตด้วยการซื้อคฤหาสถ์หลังง าม ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง เ ป็ น บ้ าน ที่ตุ๊ ก กี้ บ อ ก ว่ าไ ด้ ม า จ า ก น้ำ พัก น้ำ แ ร ง ข อ ง ตัว เ อ ง จ ริ ง ๆ

ทั้งนี้ ตุ๊กกี้ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ที่เธอประสบความสำเร็จเป็นตุ๊กกี้ในวันนี้ได้ต้องขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจ บูบู้
แฟ นห นุ่ ม ที่ เ ป็ นทุ ก อ ย่ า ง ใ น ชี วิ ต ข อง เ ธ อ และตุ๊กกบอกว่าที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่หม่ำ จ๊กม๊ก และ คุณปัญญาที่ให้โอกาสให้ชีวิตใหม่ล่าสุดในวันนี้ ตุ๊กกี้ เปิดบ้านหรูของตัวเองทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ท่ามกลางเพื่อนพ้องที่มาช่วยงานและร่วมยินดี ซึ่ งใ น ภ า พ อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ข อ ง ตุ๊ก กี้ อว ย พ ร ตัวเอง ว่ า ขอให้ บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุข
ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันและขอแสดงความยินดีด้วยน ะ จ๊ ะ กั บ ร า ง วั ล ชีวิตชิ้นใหญ่ เธอเป็นตลกตัวอย่างจริง ๆ เพราะเธอมีความกตัญญ

ล่าสุด ให้โชคแฟนๆเฮมาแล้ว งวดนี้มีหวัง ตุ๊กกี้ กลับบ้านอุดรฯร่วม เฟรมรถบัส แฟนๆส่อ ง เ ล ข ห ลั ง ใ ห้ โ ช ค ห ล า ย ง ว ด ก่อ น ห ว ยออกงวด 16/8/66 ซึ่งเคยให้โชคแฟนๆมาแล้วจากการ
โพสต์ ภ า พ ท ะ เบี ย น ร ถ มิ นิ ป้ า ย แ ด ง แล ะ ก่ อ น ห น้ า นี้ ก็ โพ ส ต์ ภ า พ ขณะรถยางแตก และนำรถไปเข้าอู่ซ่อม ก่อนจะแวะซื้อเลขเด็ดจากแผงลอตเตอรี่ พร้อมบอกใบ้ให้นักเสี่ยงโชค ทำแฟนๆ

เฮอยู่บ่อยๆล่าสุดสาวตุ๊กกี้เดินทางกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี จากนั้นโพสต์ ขณะจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ว่า กราบลาวังสามหมอ มื้อหน้าสิมาใหม่ เด้อ แม่ ไปก่อนเด้อพ่อ
โดยได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับรถบัสคันใหญ่ของที่บ้าน ซึ่งมีชื่อตุ๊กกี้ อยู่ด้วยนอกจากแฟนๆจะไปกดไลก์แล้ว แฟนหวยยังแอบโฟกัสที่ทะเบียนรถบัส โดยบอกว่า 766
เลขงามจ้างานนี้มีลุ้นเพราะสาวตุ๊กกี้อาจจะให้โชคอีก หลังจากแจกเลขเด็ดแฟนๆ ให้โชคกับแฟนๆมาแล้วหลายงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *