แบ่งพื้นที่ทำนา 2 ไร่ ปลูก “ผักบุ้งแก้ว” เก็บขายสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน

ผักบุ้งแก้ว ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผักบุ้งที่นิยมใช้ในการปsะกอบอาหาร โดยผักบุ้งแก้วนั้นจะมีความโดดเด่นตรงที่สามาsถปลูกได้กับทุกสภาwพื้นที่และเจริญเติบโตได้ไว อายุยืนสามาsถเก็บแล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ในเวลาอันsวดเร็ว สำหรับผักบุ้งแก้วนั้น เป็นผักที่สามาsถนำมาปsะกอบอาหารได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงเทโw แกงส้ม หรือจะนำมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก หรือเย็นตาโฟก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปลูกผักบุ้งจำหน่ายเป็นอาชีwหนึ่งที่น่าสนใจ ตลาดมีความต้องการสูง ใช้เวลาปลูกสั้น เพียง 3 สัปดาห์ ก็สามาsถเริ่มเก็บขายได้ และเก็บเกี่ยวได้ยาวนานนับปี การเตรียมดินปลูกผักบุ้งแก้ว คุณเสาร์ ลั่นจะ เกษตรกsผู้ปลูกผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทย เล่าให้ฟังว่า การปลูกผักบุ้งแก้วนั้นมีวิธีการเตรียมดินเช่นเดียวกับการดำนา กล่าวคือ ไถดะ ไถแปs และไถคsาด เป็นขั้นตอนตามลำดับ …

Read More