เก็บออมมาทั้งชีวิต รู้จักหา รู้จักใช้ แต่ยังไม่รวยขึ้น หันมาทำแบบนี้ ไม่ขัดสนอีกต่อไป

การลงทุนนั้นมี “ความเสี่ยง” ไม่ว่าจะสินค้าการเงินอะไรก็ตาม เรามักจะเห็นคำเตือนกันอยู่บ่อย ๆ ประมาณว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”เราต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้ดี หรือถ้าจัดพอร์ตไม่เป็น หรือไม่มีเวลามากพอ แนะนำให้ลงทุนผ่านกองทุนรวม เพราะกองทุนเค้าจะทำ Asset Allocation ให้อยู่แล้ว ถ้าใครลงกองทุนรวมก็จะได้ประโยชน์เรื่องนี้ไปเต็ม ๆ “ความเสี่ยง”มีทั้งหมด 2 แบบ คือ 1.ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) ความเสี่ยงชนิดนี้เป็นความเสี่ยงที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้ ไม่ว่าเป็นใครมาจากไหนก็ต้องเจอ เช่น พวกความเสี่ยงจาก “อัตราดอกเบี้ย” ที่ไม่รู้จะถูกปรับขึ้นหรือลงเมื่อไหร่ …

Read More