วัยแค่ 7 ขวบ เดินตามพระบิณฑบาต รับจ้างเก็บขี้ยางพารา หารายได้แบ่งเบาครอบครัว

เปิดเรื่องราวของเด็กยอด กตัญญู เขาเป็นเด็กชายวัย 7 ขวบ ที่ถึงแม้อา ยุ จ ะยังน้ อย แต่ก็หวังแบ่งเบาภ า ร ะค่ าใช้จ่ า ย ครอบครัว เข็นรถเดินตามพร ะ บิณ ฑ บ าตด้วยใจมุ่งมั่น เต็มเปี่ยมไปด้วย ร อ ยยิ้ม ใครเห็นต่างก็ชื่นชม ที่บ้านมะแซว …

Read More