บ ริ จ า คที่ดินกว่า 327 ไร่ มหาเศรษฐีพันล้าน สร้างวัด ทิ้งชีวิตสุขสบาย บวชวัดป่า

คนเราเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของชีวิตแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ ปล่อยวางทุกอย่าง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ท้ายสุดทรัพย์สินเงินทองก็เอาไปไม่ได้ มีแต่ความดีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไป เช่นเดียวกับท่าน ‘ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์’ หรืออดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ได้ ล ะ ทิ้ ง ชีวิตมหาเ ศ ร ษ ฐี แล้วไปบวชในวัดทุรกันดาร โดยท่านได้ละทางโลกทิ้งสมบัติมากมายบวชที่ ทุ ร กั น ด า ร และท่านได้ม อ …

Read More