คำสอนครูบาเจ้าศรีวิชัย “ ม า s ไม่มีบารมีไม่เกิด” จำเอาไว้ให้ขึ้นใจ

สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนา ท่านเกิดในหมู่บ้านย า ก จ นที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธ ร ร ม และยังประโยชน์ต่อพระพุ ท ธ ศ า ส น าตลอดชีวิตของท่าน โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศ รั ท ธ าประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ …

Read More