ขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ หลังสัตว์ในวัดหลวงตามหาบัว ต้องผอมโซ รอคอยอาหาร

ขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ หลังสัตว์ในวัดหลวงตามหาบัว ต้องผอมโซ รอคอยอาหาร ช่วงนี้ ส ถ า น ะ การณ์ลำบาก หลายๆ คนกำลัง เ ดื อ ด ร้อน ไม่เว้นแม้แต่ สั ต ว์ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่โด่งดังในโซเชียล …

Read More