มดดำ พิ้งกี้ สาวิกา

ทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อมีข่าวว่านักแสดงสาวแถวหน้าเมืองไทย “พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช” ถูก คุม ตั ว

เข้าเรือนจำ ศา ลไม่ให้ประ กัน ตั ว ชั่ว ค ร าว ค /ดีแ ชร์ Fo/rex-3D และมีการ เ ปิ ด เ ผ ย รา ย ชื่อ 19 จำเลยคดีนี้

ที่พ บว่ า มี ค นดังมากมาย และดาร าห ล า ยคนที่ตกเป็น เห ยื่ อ โ ดน หล อ ก /ล ง ทุ น อี กด้ว ย

ซึ่งทางด้าน “มดดำ” ได้รายงานข่าวนี้ผ่านรา ย ก า ร แ ฉ ที่เจ้าตัวบอกว่า “พิ้งกี้เคยมาเปิดใจในรายการนี้แล้ว

เราไปย้อนฟังกัน สักนิด” ย้อนไปในวันที่พิ้งกี้มาให้สัมภาษณ์ปีที่แล้วที่มดดำถามว่า อยู่ดีๆเ งิน เ ก็ บ ไ ม่ เ ห ลือแล้ว

รู้สึกยังไงบ้าง ? เธอบอกว่า “รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะรู้สึกว่าคนทุกคนมันต้องล้มไปถึงต่ำสุด แล้วมันจะพุ่งขึ้นสุด

เหมือนลูกบาสยิ่งแรงก็ยิ่งกระเด้งขึ้นสูง มันคือเรื่องที่มนุษย์ต้องเผชิญ” มดดำ ได้พูดต่อว่า “ตอนนั้นที่พิ้งกี้มา

สัมภาษณ์กับเราตัว เ อง เป็นผู้เ สีย ห า ย พี่ชายบอกเอาไป ลงทุนสิ 10 ล้านบาท ฉันถามเป็นไงบ้างจากที่เคยมี

เ งิ น 10 ล้ า น บ าท แล้วก็หมดไป นางก็บอกพี่มดคนจะ ต กให้ต/กต่ำ สุด แล้วมันจะดีด ขึ้นมา ให้เราเจ็บก่อนถ้าไม่ทุก

ข์ จ ะไม่เห็นความสุข ตอนนั้นเขาเจ อพิ ษ Fo/rex-3D จนเริ่มขายของออนไลน์ ทำอะไรทดแทน เพราะเงินเก็บ 3-4 ปี

หมดไ ป แ ล้ วที่ลงทุน Fo/rex-3D เพราะเงินเก็บหมดไปแล้วกับการลงทุน ลงทุนหมดหน้าตัก เลยพังทลาย”

ขอบคุณข้อมูล : f an n e w s