ให้กำลังใจ คุณยายมารศรี

เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิง และเหล่าบรรดาชาวเน็ต เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม

เมื่อได้ยินข่าวของ “คุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา” ป่ ว ยและเข้าโรงพยาบาลไปรั กษ าตัว

ต้องส่งกำลังใจให้รั่วๆ สำหรับ “คุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา” ที่เข้ารั กษ าตัวในโรงพยาบาล

ซึ่งทางด้าน “อ้อย จิระวดี” บุตรสาวโพสต์ทำบุญวันพระตรงกับวันแม่พอดี พร้อมทั้งขอพรให้คุณแม่ห ายไวๆ

กลับมาแข็งแรง กลับบ้านได้ไวๆ ว่าวันนี้วันพระ ตรงกับวันแม่ พอดี ข้าพเจ้า จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ได้ตักบาตร ทำบุญ สวดมนต์ สำเร็จ เรียบร้อยไปแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา

และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้า ก ร รม นา ย เ วรในทุกภพทุกชาติ และบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ บิดามารดา

บุตรหลาน ครูบาอาจารย์ ศั ตรูผู้คิ ดร้ าย สรรพสัตว์ทั้งหลายและรวมถึงเทวดาที่รั กษ าตั วข้าพเจ้า

ขอน้อมนำบุญนี้ ให้ “คุณแม่ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา” และครอบครัวของข้าพเจ้า ผู้มีพระคุณทุกท่านมี

รวมถึงกัลยานิมิตทุกคน จงมีสุ ขภ าพแข็งแรง ไม่มีภั ยใดใดมากล้ำกรายได้ มีแต่ความสุขความเจริญ

มีการงานที่เจริญก้าวหน้า มีโชค มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ตลอดไป อนุโมทนาบุญร่วมกัน นะคะ

สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้คุณแม่ ห ายไวๆ กลับมาสุขภาพแข็งแรงดังเดิม กลับบ้านได้ไวๆ นะจ๊ะแม่จ๋า. รักแม่นะ

ก่อนจะโพสต์ภาพคุณยายมารศรี พร้อมทั้งข้อความหัวอกบุตรสาวใจจะ ข า ดว่า วันนี้ไปเ ยี่ ยมแม่

แม่พูดว่า ให้แม่กลับไปกับบุตรเลยมั้ย แม่อยากกลับบ้าน บุตรสงสารแม่ใจจะ ข าด หนัก จุก จนพูดไม่ออก

ได้แต่สวดมนต์ภาวนา ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมตตาปกปักรักษาให้แม่ของลูก ห ายไวๆ จะได้กลับมาบ้านเราไวๆ บุตรรักแม่นะ