5 วิธีแก้ดว งโช ค ลาภติดขั ด

1.ปล่อยสั ต ว์เป็นทาน

ลองหาเวลาไปทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสั ต ว์เป็นทานบ่อย ๆ นะคะ ไม่ว่าจะปล่อยนก ปล่อยปลๅดุก ปลาไหล

ปลาชนิดต่าง ๆ ปล่อยเต่า ห อ ยข ม หรือไ ถ่ชีวิตโคกระบื อได้หมดเลย หากเป็นสั ต ว์ที่กำลัง จะถูกนำมาเป็นอาหาร

ได้จะยิ่งดี จะถือเป็นการเเก้เคล็ ดให้สิ่งต่าง ๆ ที่ติดขั ดอยู่ลื่ นไหลหรือคล่องตัวมากขึ้นนั่นเอง

2.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้า ก รร มนายเว ร

เชื่ อว่าคนส่วนใหญ่เวลาพบเจอสิ่งติดขั ดหรือทำอะไรก็ไม่คล่องตัวมักจะนึกถึงเจ้าก รร มนายเว รเป็นอันดั บเเรก

เพราะฉะนั้นเมื่อเราเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ สิ่งสำคัญที่ควรทำอย่าให้ข า ดเลยก็คือการทำบุญเเละอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก รร มนายเว ร

ไม่ว่าจะทำบุญในลักษณะใดก็ได้ได้หมดเลย จะปล่อยนกปล่อยปลา ถวายสั ง ฆ ทาน

เลี้ยงเพลพระ ชำระห นี้สงฆ์ หรือบริจๅคเงิ นทอง อาห าร ข้าวของที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ข าดเเคลนเดือดร้อนย าก

ไร้ก็ได้ทั้งนั้น จะเป็นการช่วยเสริมดว งเเละเปลี่ยนเรื่องร้ าย ๆ ให้กล ายเป็นดีได้

3.ไหว้พระหรือ สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ที่คุนเคๅรพนับถือ

ข้อนี้จะมูเพิ่มขึ้นมานิดนึง เพราะขึ้นอยู่กับเเต่ละบุคคลเลยค่ะว่าศรั ท ธ าเเละเคารพเทพหรือสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์องค์ใด

หากคุนติดขั ดหรือมีปัญห าอะไรอยู่ เเนะนำให้ลองไปข อพรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์องค์นั้น ๆ ให้ท่านช่วยเหลือ

เเละอย่ าลืมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการข อพรอย่างไรให้ได้ผล รวมถึงข้าวของในการไหว้ด้วยเช่น หากจะไหว้

พระพิฆเ น ศก็ให้ถวายเป็นพว กนม ผลไม้จำพว กกล้วย ขนมลๅดู หรือขนมที่ไ ม่มีส่วนผสมของเนื้ อ สั ต ว์

4.ทานเจหรือมังสวิรัติ

การทานเจหรือมังสวิรัติก็เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ดว งโช ค ลาภที่ติด ขั ดอยู่คล่องตัวขึ้น รวมทั้งช่วยผ่อน

เรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบาได้ วิธีการก็ไม่ย ากเลย จะลองทำเป็นช่วง ๆ ก็ได้ ใครสะดวกทานมังสวิรัติหรือสะดวก

ทานเจก็จัดไป จะทานเฉพาะวันเกิด หรือสัปดาห์ละ 3 วัน 5 วัน ก็ได้ ตามที่คุนสะดวกเลยค่ะ นอกจากจะเป็นการ

สร้างบุญสร้างกุศลเพราะลดละจากการทำ ร้ า ย สั ต ว์เเล้ว ยังช่วยปรับสมดุลเเละล้ างส ารพิ ษในร่างกายได้อีกด้วย

5.ถือศีล 5

ข้อนี้เหมือนจะง่ายนะคะ เเต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจริง ๆ บางคนอาจจะปฏิบัติตามกันไม่ได้ อาจจะด้วยเหตุผล

เเละความจำเป็นส่วนตัวบางอย่าง เเต่หากว่าคุนรักษ าศีล 5 ข้อได้ เเละปฏิบัติเป็นประจำ รับรองว่าสิ่งต่าง ๆ

จะดีขึ้นทันตาเห็นเเน่นอนะ เเละยังจะช่วยให้คุนมีสติในการใช้ชีวิต เเถมยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีก

ด้วย หรือห ากใครสะดวกถือศีล 8 ได้จะยิ่งดีเลย คิดเ สี ยว่าเป็นการฝึกวินัยในตัวเอง

เรียบเรียวข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ