หัวใจสำนึกคุณ ร้องไห้บนรถขนจะไปตลาด ก้มกราบน้ำตาไหลเมื่อพระท่านไถ่ชีวิตให้

ในช่วงเวลา เข้า พรรษา มีหลาย ๆ มู ล นิ ธิ และ หลายๆ วัดได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือขึ้น พร้อมกับเชิญชวน ญาติโยมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จะเป็นตัว หรือจะส มทบกัน บริจาคก็ได้ ไม่มีข้อกำหนด ซึ่งแต่ละปีนั้นมีชาว พุทธได้ร่วมกันบริจาค เงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าโครงการฯนี้เป็นโครงการฯที่ดี เพื่อช่วยชีวิต สั ต ว์ ผู้บริจาค ฯได้บุญกุ ศ ลมากเลยค่ะ

การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดพ้นจากความ ทุ ก ข์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการ สร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้นแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือเชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน

การที่โค – กระบือต้องถูกจับไปโรง เ ชื อ ด สัตว์จะ ทำให้มีจิตใจที่เศร้าหมองหลายคนอาจจะเคยเห็ นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่กำลังเคลื่อนย้ายพวก มันไปยังโรงเ ชื อ ด สัตว์เห็นแล้วน่าสงสารจับใจเมื่อ จิต ใจ เศร้า ห ม อ ง ก่อนจะ จากไป ก็ขอโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้น การไถ่ชีวิต โค-กระบือ จึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ ใน อ บ า ยภูมิ สามารถกลับมาเกิดเป็น ม นุ ษ ย์ โดยช่วยให้จิต ไม่เ ศร้า หม อ ง ท ร ม า น

วันนี้เรามีภาพน่าประทับใจมาฝากทุกๆท่านค่ะ เป็นเรื่องราวที่ซึ้งมากๆเลยค่ะ เราจะนำเอาภาพของ สั ต ว์ ที่พอรู้ว่าตัวเอง รอด มาจาก โ ร ง เ ชื อ ด ก็ถึงกับก้มลงกราบ ขอบพระคุณเลยทีเดียว

มีผู้ใช้ facebook รายหนึ่ง ชื่อว่า กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล ได้มีการ โพ สต์ รูปภาพ ของเหตุการณ์ของวัวตัวหนึ่ง ที่ทำท่าทางคล้ายกับขอบคุณพระสงฆ์ที่ช่วยไถ่ชีวิตมาจาก โ ร ง เ ชื อด โดยทางเจ้าของ facebook ได้ระบุระบุข้อความเอาไว้ว่า

“หัวใจสำนึกคุณ ร้องไห้บนรถขนจะไปตลาด พอฉันบอกจะไถ่น้ำตาก็ใหล พอไถ่เเล้วก็ตามภาพ ที่เห็น “

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือและคำอธิษฐานเพื่อให้กุ ศ ลสัมฤทธิ์ผล

ใครที่กำลังมีความ ทุ กข์ ใจ เจ็บป่วยเพราะมี โร ค ภัยไข้เจ็บ เ บี ย ด เ บี ย น รวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างกุ ศ ลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้อานิสงส์ที่ได้จากการไถ่ชีวิตโค กระบือ​ อานิส งส์มีอายุที่ยืนยาว ปร าศจากสร รพ ทุ ก ข์ สร รพโศ ก ส ร รพ โ ร ค ส ร รพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์​

เรื่อง คั บ แ ค้ นใจจะคลายและหายไป เป็นที่เคารพเมตตาทั้ง ๓ โลก (เพราะโค กระบือ เป็น สั ต ว์ ใหญ่​ ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์ อยู่ติดใกล้ชิดกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด​ ระหว่างแม่ลูกเหมือนดั่งมนุษย์) เรื่อง ทุ ก ข์ โ ศ ก หมดไป

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ

1.มีอายุยืนยาว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2.ปราศจาก ทุ ก ข์ โศก โ ร ค ภัย

3.แก้ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร มจากการเจ็บป่วยด้วย โ ร ค ก ร ร ม

4.ต่ออายุ ให้รอดพ้นจาก เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม ที่เรียกว่าชะตาข าด

การสะสม บุญกุศล เป็นเรื่องที่ดี ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : facebook กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล