“ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ ปั่นจักรยานคันโปรด ตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อยากให้คนมาใช้สิทธิให้มากที่สุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน

ทุกๆคนยังจำเรื่องราวต่าง ๆ ของ ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ กันได้อยู่ไหมคะ วันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆและภาพน่าประทับใจ ที่แสดงให้เห็นว่า ท่านใส่ใจประชาชนในพื้นที่มากๆ มากฝากค่ะ พ่อเมืองปทุม “ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์” ปั่นจักรยานสองล้อตรวจประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

จากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิมากขึ้น ดังเช่นหน่วยเลือกตั้งใน เขตต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

มีผู้พบเห็น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กำลังปั่นจักรยานสองล้อคู่ใจ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และมาตรการความปลอดภัยของประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่ทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังได้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิมากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. นั้นมีหน้าที่ใกล้ตัวกับประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้จะปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

โดยแต่ละหน่วยการเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานีมี 7 อำเภอ เลือกตั้งนายก อบจ.ได้ 1 คน มี ส.อบจ.ได้ 36 คน มีเขตเลือกตั้ง 36 เขตการเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,540 หน่วย มีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานีทั้งสิ้น 891,937 คน โดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิครั้งนี้จำนวนมากและอยากให้มากที่สุด

โดยจากมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น แต่ละหน่วยการเลือกตั้งจะมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และแจกเจลให้ประชาชนล้างมือก่อน และได้นำปากกามาให้ประชาชนแบบหนึ่งด้ามต่อหนึ่งคนในการกาบัตรลงคะแนน รวมถึงใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอบคุณข้อมูล : matichon, posttoday