หมอนรองกระดูกหลังปลิ้น คืออะไร ใครเสี่ยงบ้าง?

หมอน รอง กระดูกหลัง เคลื่อน เริ่มด้วยอาการปวดหลัง จากนั้นจะเริ่มเดิน เหิน ไม่ค่อยสะดวก เกิดจากพฤ ติ กร รมในการใช้ชีวิต หรือการทำงานที่ไม่ ถูกต้อง ใช้งานบริเวณส่วนหลังมากเกินไปทุกวัน ทำให้หมอน รอง กระดูก ปลิ้นได้

หมอน รอง กระดูก หลัง ปลิ้น คืออะไร?

นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ แพท ย์ ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ระบุว่า จริงๆ แล้ว โ ร ค นี้เรียกกันไปหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น หมอน รอง กระดูก เสื่อม เคลื่อน ทับเส้น ทั้งหมดทุกชื่อ ล้วนแล้วแต่มี พยา ธิ สภาพ เดียวกัน ทั้งสิ้น

ความสำคัญของ โ ร คนี้ คือ มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งจาก ความ เสื่อม และจากกิจกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของอาการ ปวดหลัง และสะโพก ร้า วลงขาอีกด้วย

อาการ หมอน รอง กระดูก หลังปลิ้น

อาการของโรคนั้นกว้างมาก เริ่มตั้งแต่แค่ปวด หลัง ธรรมดา ปวด หลัง เรื้อ รัง ปวดสะโพก ปวด และ ชาขา ไปจนถึง ขา อ่อนแรง เดินได้ไม่ ไกล โดยบางราย อาการ หนักอาจทำให้ไม่สามารถ กลั้น ปัส สา วะ อุจ จา ร ะได้เลยทีเดียว

การรักษาหมอน รอง กระดูก หลัง ปลิ้น

การ รัก ษา ก็ทำได้หลายอย่างเช่นเดียวกัน เป็นน้อยก็รับประทานยาธรรมดา แต่หากเป็นมากขึ้น อาจต้อง ฉีด ยา พิเศษเฉพาะ จุด หรือหากมีการกด ทับ เส้น ประ สาท มาก อาจถึงขั้นต้องผ่ า ตัด เลยทีเดียว

พยา ธิ สภาพ คือ ตัวหมอน รองกระดูก นั้นประกอบไปด้วยส่วนตรงกลาง เรียกว่านิวเคลียส และเนื้อเยื่อที่หุ้มรอบๆ ตัวมันอยู่ เมื่อมีแรงกระทำต่อ หมอนรอง กระดูก ที่เสื่อม อาจทำให้ หมอน รองกระดูก เกิดมีการขยับหรือว่าปลิ้นไปทางด้านหลัง กดโดนเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

หมอน รอง กระดูกโดยปกติทำหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกายและเป็นตัวให้ความยืดหยุ่น ในขณะที่มีการก้มเงย บิดตัว ของตัว กระดูกสันหลัง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันค่อนข้างมีความสำคัญและมันต้องทำงานทุกวันแบบไม่มีเวลาพักนั่นเอง พอมันทำงานทุกวัน ก็เลยเกิดความเสื่อมขึ้น ประจวบกับกิจกรรมเสี่ยงที่ทำอยู่ ทำให้หมอน รอง กระดูก ปลิ้นได้ในที่สุด

5 ความเสี่ยงในการเกิดหมอนรองกระดูกปลิ้น

1.กิจกรรมที่ต้อง ยก, ก้ม, เอี้ยว, หมุนเอวหรือหลัง ล้วนแต่ทำให้หมอนรองกระดูกต้องทำงานหนักทั้งนั้น หากหมอนรองรับน้ำหนักไม่ไหว ก็จะเคลื่อนหรือปลิ้นได้

2.น้ำหนักตัวที่มาก เพิ่มโอกาสเกิด หมอน รอง กระดูก หลัง ปลิ้น ตรงไปตรงมา

3.อาชีพเสี่ยง ได้แก่ อาชีพต้องก้ม, ยก, แบก ดัน หรือบิดตัว ล้วนทำให้เกิดแรง กระทำ ที่หมอน รอง กระดูก หลังทั้งสิ้น

4.บุ ห รี่ นั้นทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกลดลง ทำให้มันอ่อนแอลง

5.กรรมพันธุ์ มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้วย ไม่มาก แต่ก็มี

จะเห็นว่ามีเพียงสาเหตุเล็กๆ สาเหตุเดียวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือกรรมพันธุ์ ส่วนสาเหตุสำคัญอื่นๆ ล้วนหลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังได้ทั้งนั้น หลังจากเรารู้สาเหตุกันแล้ว ก็ไม่ยากที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกัน หมอเน้นมากๆ เพราะว่าการป้องกัน ถือเป็นหนึ่งใน การ รัก ษา ที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ : snook

ข้อมูล : นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC),iStock