ฉัตรทองคำ ยอดพระธาตุพนม 16 กิโลกรัมประดับด้วยเพชรกว่า 2๐๐ เม็ด

ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัมประดับด้วยเพชรกว่า 2๐๐ เม็ด

มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส

ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งเเม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย

ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศมาสมโภชเเละนมัสการพระธาตุพนม

เเละสำหรับงานใหญ่ประจำปีของชาวนครพนมเเละชาวไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับงานนมัสการพระธาตุพนม โดยในปีนี้ 2563

ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกภาคก็จะเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุพนมเป็นจำนวนมากในทุกปี

โดยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทางเพจ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

ปลียอดพระธาตุพนม วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา 59 นาที อนุโมทนาบุญใหญ่ สมโภช 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 63

ขอขอบคุ ณภาพจากเ ฟ ซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเเละขอบคุ ณเพจ มหัศจรรย์สกลนคร / นานาชวนคิด

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ