Friday, 8 December 2023

จุดสังเกตุที่ควรรู้

เมื่อวันที่ผ่านมา มีการแถลงผลการทลายแหล่งผลิตและขา ย ชุดตรวจA T K ป ล อม

มีมิ จ ฉ าชีพปลอมชุดตรวจเอทีเคที่ได้รับการอนุญาตจากคณะก ร ร มการอาหารและยา (อย.)

โดยปลอมยี่ห้อมาจำหน่าย จึงสืบสวนก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นและยึ ด เอทีเคปลอมได้จำนวนมาก

จ.นครปฐม เป็นสถานที่ผลิตชุดตรวจเอทีเค ป ล อ ม

จ.นนทบุรี เป็นสถานที่จัดเก็บเพื่อรอกระจายสินค้า

จากการตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจเอทีเคปลอม ถูกจำหน่ายผ่านเพจเฟซบุ๊กตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมาในราคาชุดละ 40-45 บ.

จากนี้จะขยายผลไปยังนายทุนคนจีน ที่ได้แยกสินค้าแต่ละชิ้น เช่นไม้แยงจมูก

น้ำยาตรวจ โ ร ค แล้วส่งมาที่ จ.นนทบุรี ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าขนส่งมาด้วยวิธีใด

ก่อนจะส่งของไปยัง จ.นครปฐม พร้อมจ้างโรงงานในไทยผลิตกล่องกระดาษ

เทปติดข้างกล่อง การขออนุญาตชุดตรวจเอทีเคจาก อย.มี 2 ชนิด คือ

1.แบบตรวจเอง มีการอนุญาตแล้ว 300 รายการ สามารถค้นหายี่ห้อผ่านเว็บไซต์ อย.ได้

2.แบบให้ผู้อื่นตรวจ ซึ่งในการตรวจสอบ จะต้องแกะกล่องดูว่า วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนกล่อง

ตรงกับซองตลับภายในหรือไม่ จึงขอให้ประชาชนซื้อสินค้าจากร้านที่น่าเชื่อถือ