Sunday, 10 December 2023

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2566

31 May 2023
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2566 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่