Thursday, 30 November 2023

8 ตำแหน่งไฝนำโชค ของคนดัง คนรวย ทีมีเหมือนกัน

ถ้าจะพูดถึง “ไฝ” บางคนเชื่อว่าเป็นสิ่ง ไ ม่ ดี เป็นตำหนิบนร่ า งกายไปหาวิธีเอาออกกำจัดไปให้พ้นเพราะเชื่อว่าจะนำ สิ่ ง ไ ม่ ดี มาสู่ตัวเองได้ แต่สำหรับบางคนแล้ว “ไฝ’ ก็นำ โ ช ค มาให้อย่างไม่รู้ตัวแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า มันบดบังความสวย ความหล่อ หรือล้ อ เ ลีย น หรือทำให้ ข า ด ความมั่นใจลงไปบ้าง แต่ถ้าต้องแลกกับความ ร ว ย ความ เ ฮ ง หรือชีวิตที่ดี ก็คงต้องยอมให้ตัวเองมีไฝอยู่บนร่ า งกายต่อไป

“ไฝนำ โ ช ค ” รู้ไหมว่าอยู่จุดไหน บางทีคุณอาจมีอยู่ก็ได้

1 หน้าผาก

หากใครที่มีไฝบริเวณหน้าผาก ทำ น า ย ว่า เป็นคนที่จิตใจเป็น กุ ศ ล มีศีล ธ ร ร ม ดี ชอบสะสมของ และมี ญ า ณ ห ยั่ ง รู้

2 ข้างจมูกขวา

หากใครมีไฝที่บริเวณจมูกขวา ทำ น า ย ว่า จะเป็นคนที่มีวาสนาดี มีความเพียรพย าย ามในทุกเ รื่ อ ง มีสติปัญญาหลักแหลม ชีวิตราบรื่นมีความสุขดี

3 ปลายจมูก

หากใครที่มีไฝอยู่บริเวณปลายจมูก ทำ น า ย ว่า เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องความรัก จะมีคู่หลายคน ลักษณะเป็นคนร่าเริงสดใสถือว่าเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เป็นนักรักตัวยงเลยทีเดียว

4 ริมฝีปากบนซ้ายและขวา

หากใครมีไฝบริเวณริมฝีปากบนซ้ายและขวา ทำ น า ย ว่า เป็นผู้มีวาสนา ชะตาสูงมาก จะพบคู่ครองที่พึ่งอาศัยได้ดี ตัวเองเป็นคนช่างพูด ดึงดูดเ พ ศ ตรงข้าม ใครเห็นใครรัก มี เ งิ น ท อ ง ใช้ฟุ่มเฟือย

5 ริมฝีปาก

หากใครที่มีไฝบริเวณริมฝีปาก ทำ น า ย ว่า เป็นคนที่ช่างเจรจาพาที เป็นที่ถูกใจของคนที่พบเห็น ทำราชการก้าวหน้า ทำการ ค้ า ดีมาก หรือเป็นนักการเมืองก็ดี มีอำนาจวาสนา

6 ดั้งจมูก

หากใครมีไฝอยู่ที่บริเวณดั้งจมูก ทำนายว่าจะ เป็นคน โ ช ค ดี วาสนาชะตาสูง สติปัญญาดีเอาตัวรอดได้ ทำ ธุ ร กิ จ รุ่งเรืองก้าวหน้า มีคุณธ ร ร ม

7 ข้างจมูกซ้าย

หากใครที่มีไฝบริเวณข้างจมูกซ้าย ทำ น า ย ว่าจะเป็นคนที่ มีโภค ท รั พ ย์ ได้รับมรดก รักความสงบ มีศีลธ ร ร มประจำใจ มี โ ช ค ล า ภ เข้ามาเสมอ

8 ริมฝีปากล่างซ้ายและขวา

หากใครมีไฝบริเวณ ริมฝีปากล่างซ้ายและขวา ทำ น า ย ว่าจะเป็นคนที่ หุนหัน โมโหร้ า ย ไม่มีเหตุผลโบราณท่านให้เอาออกเสีย จุดและไฝ ริมฝีปากบนซ้ายและขวาชาย มักเจ้าชู้ แต่งตัวน่าเชื่อถือ เป็นนักประชาสัมพันธ์ดีมาก

ขอบคุณข้อมูล : liekr