Friday, 8 December 2023

7 ข้อคิดดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณมีสถานะการเงินที่ดีขึ้น ลองคิดตามนี้ดูนะ จะได้มีอิสระการใช้เงิน

บางกรณี การที่ตัวเลขในบัญชี หรือ เ งิ น สดในมือมีน้อยจนเข้าขั้นถังแตก มันก็มาจากพฤติ ก ร ร ม ของตัวคุณเอง

แค่ปรับความคิด ปรับนิสัยบางอย่างเท่านั้น 7 ข้อคิดดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณมีสถานะการ เ งิ น ที่ดีขึ้น

1.ล ง ทุ น ในตัวเองขยายต่อความรู้ เปิดกว้างทางความคิดอย่าคิดว่าเรื่องการเรียนเป็นเรื่องของเด็ก

เพราะคนทุกเพศ ทุกวัย ต้องหมั่นเติมความรู้ให้ตัวเองเสมอ ล ง ทุ น ให้กับความรู้ คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวทันโลก

2.มีวิสัยทัศน์ถ้าเราเป็นแค่ผู้ตาม เราจะไม่มีทาง ร ว ย แต่ถ้าเรามองการณ์ไกล และขยับตัวให้ไว

เราอาจจะเป็นหัวขบวนของการนำเสนอนวั ต ก ร ร ม หรือบริการแบบใหม่ ๆ ใน ธุ ร กิ จ ที่เราถนัด

เพราะชีวิตนี้ไม่เคยมีใครดีพอหรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่แน่นอน

3.ความรู้ คือ รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักเก็บ และรู้จักทำให้งอกเงยหากรู้สิ่งเหล่านี้ได้ครบ

ก็จะทำให้เกิดความ มั่ ง คั่ ง และมั่นคงไปพร้อม ๆ กัน

4.อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่มี คนเด็กหรือแก่เกินที่จะเก็บ เ งิ น หรือ ล ง ทุ น เพราะฉะนั้นเริ่มศึกษา

หรือเสริมความรู้เรื่องช่องทางการเก็บ เ งิ น หรือลงทุนกับ เ งิ น อย่างฉลาด

5.มีวินัยและแบบแผนสร้างวินัยการใช้ จ่ า ย และการเก็บ เ งิ น วางแผนชีวิตกับ เ งิ น ก้อนโตที่ต้องใช้ จ่ า ย เพื่อสร้าง สิ น ท รั พ ย์

หรือเตรียมพร้อมสำหรับการมีครอบครัวหรือมีเจ้าตัวน้อยของบ้าน วิธีการวางแผนการ เ งิ น ง่าย ๆ

ใช้การคำนวณเลขพื้นฐานเท่านั้นก็สามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราใช้ เ งิ น แต่ละเดือนหมดไปกับอะไร

6.ชีวิตควรมีความชื่นชอบสิ่งใดสักอย่าง หรือที่เรียกว่า Passion นั่นเองถามตัวเองเรามีความชื่นชอบในเรื่องใด ๆ

หรือทำสิ่งใดได้ดี ให้มองและชื่นชมสิ่งนั้น ไม่แน่เราอาจจะสร้างอาชีพที่สองจากความชื่นชอบส่วนตัวของเราก็เป็นได้

7.ความเชื่ อที่ว่าตัวเราคือความไม่แน่นอน เรามีเวลาและกำลังกาย หา เ งิ น ได้ในเวลาที่จำกัด

เวลาของแต่ละคนก็ไม่แน่นอน บางคนมีเหตุต้องหยุดทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย

หรือบางคนต้องใช้ชีวิตหลังเกษี ยณย าวนานกว่าที่คิด เราสามารถเลือกได้ว่าชีวิตเราจะเกษี ยณตอนอายุเท่าไหร่

ลองดู แค่ 7 ความคิดก็อาจจะทำให้ชีวิต ร่ำ ร ว ย ทั้ง เ งิ น และความสุขได้

ขอบคุณข้อมูล : forlifeth