Sunday, 10 December 2023

6 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ถ้าไม่อยากให้เงินขาดมือ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

วันนี้แอดมินจึงขอนำเสนอ 6 ต้นไม้อั ป ม ง ค ล ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน โดยมิได้อิงเรื่องความเชื่ออย่างเดียวยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ควรปลูกอีกด้วย จะมีต้นอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ

1.ชวนชม

ความเ ชื่ อ

บ้านไหนที่มีต้นชวนชมไว้ในบ้านและยิ่งมีลูกสาวด้วยจะไม่ควรปลูกอย่างยิ่ง เนื่องจากจะหมายความไปถึงชวนคนมาเชยชม เหมือนการชักชวน ผู้ ช า ย ให้เข้ามาหา ลู ก ส า ว ของเรา อาจทำให้เกิดเรื่อง เ สื่ อ ม เ สี ย ได้

ข้อเท็จจริง

ในทุกส่วนของต้นชวนชมไม่ว่าจะเป็น ใบ ลำต้น ดอก ราก ล้วนประกอบไปด้วยยางเหนียวซึ่งเป็นส า ร กลัยโคไซด์

เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เกิด ผื่ น แ ด ง ถ้าหากเข้าตาจะทำให้ระคายเคือง และ ถ้ารับประทานเข้าไปจะมีผล ต่อหั ว ใ จ โดยอาจถึงแ ก่ ชี วิ ต ได้

2.ลีลาวดี

ความเ ชื่ อ

เดิมลีลาวดีเคยมีชื่อว่า ลั่นทม มีความเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกก็จะมีแต่ความ ทุ ก ข์ ร ะ ท ม คู่รักห่างเหิน ครอบครัว แ ต ก แ ย ก คล้ายกับชื่อต้นไม้ นั่นคือลั่นทมออกเสียงคล้าย ร ะ ท ม ที่แปลว่า ทุ ก ข์ โ ศ ก

ข้อเท็จจริง

ยางของต้นลั่นทมเป็นกรด plumeric acid เมื่อสัมผัสโดนยางจะทำให้เกิด ผื่ น คั น และ ผิว บ ว ม แดง ทั้งนี้กิ่งยังเปราะหักได้ง่ายจึงไม่เหมาะกับบ้านที่มี เ ด็ ก เล็กๆ

3.ต้นไผ่

ความเ ชื่ อ

คนโบราณนิยมปลูกตามทุ่งตามสวนมากกว่า ไม่นิยมปลูกตามบ้าน เพราะในสมัยก่อนไม้ไผ่จะใช้ในงานไม่เป็นมงคล

ข้อเท็จจริง

ต้นไผ่เมื่อโตเต็มที่จะเป็นไม้กอใหญ่ และ ติดไฟได้ง่าย และมีโอกาศสูงมากที่ไผ่แต่ละลำจะ เ สี ย ดสี กัน ทำให้เกิด ไ ฟ ลุ ก ไ ห ม้ ได้ง่าย

4.ชบา

ความเ ชื่ อ

คนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นชบาไว้บ้านนั้นจะมีแต่เรื่องไม่ดี เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องความรักที่ไม่สมหวัง เนื่องจากในสมัยก่อนมีการใช้ดอกชบาในการป ร ะ จ า นผู้หญิง ร้ า ย และ ผู้ ห ญิ ง ไ ม่ ดี

5.ต้นมะละกอ

ความเ ชื่ อ

ถึงแม้ว่ามะละกอจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนแต่การนำมาปลูกในบ้านนั้นไม่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ตีความหมายคล้ายว่าแตกกอ ทำให้คนในบ้าน ไ ร้ ค ว า ม สุ ข ต้อง แ ย ก จ า ก กั น ไป

ข้อเท็จจริง

ยางมะละกอประกอบด้วยโปรตีนลาเท็กซ์ หากสัมผัสแล้วอาจมีอาการ แ พ้ น้ำ มูก น้ำต า ไหลได้ รวมถึงผู้ที่เป็นห อ บ หื ด ก็อาจจะทำให้กำเริบ และ รุ น แ ร งได้

6.เฟื่องฟ้า

รูปดอกเฟื่องฟ้า

ความเ ชื่ อ

มีความเ ชื่ อว่าเมื่อปลูกในบ้านแล้วจะทำให้ต้องมีเหตุ ท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ ง ได้ คู่รักอาจ แ ย ก ท า ง กัน

ข้อเท็จจริง

ต้นเฟื่องฟ้ามี ห น า ม แหลมเต็มต้น ถ้าปลูกในบริเวณบ้านอาจมี อั น ต ร า ย ได้

มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ เรื่องแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อและความชอบของแต่ละคนนะคะ แต่เชื่อวาสิ่งดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราและคนในบ้านมากกว่าจริงไหมคะ

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท