ไอเดียทำนาข้าวในถุง การทำนารูปแบบใหม่ เก็บเกี่ยวง่ายได้ปริมาณข้าวสูง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

มีไอเดียดีๆ การทำนาข้าวในถุงมาฝากจ้า ที่สหกรณ์ วัน วัน วัน จำ กั ด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ประส บ ผ ล สำ เร็ จในการทำนาข้าวปลอดการปลอมปนและเป็นข้าวอินทรี ย์100% ซึ่งเป็นการทำนาที่ไม่เหมือนใคร

โดย น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม วัน วัน วัน และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำ กั ด

ได้นำสมาชิกในกลุ่มปรับเปลี่ยนการทำนาแบบทั่วไป มาเป็นการ “ทำนาถุง” และจ า กการลองผิดลองถูกกว่า 3 ปี จ นประส บ ผลสำเ ร็ จในการเพาะปลูก

ได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าการทำนาทั่วไป ถือเป็นนวัตก ร ร มการทำนาแบบใหม่ของชาวนาไทยยุค 4.0

สำหรับขั้นตอนการ “ทำนาถุง” ไม่ยุ่ ง ย าก ใส่ดินลงไปในถุงดำหนาไม่เจาะรูขนาด 9 คูณ 18 นิ้ว ปากกว้าง 12 นิ้ว ที่เตรียมไว้

โดยใส่ดินเกือบเต็มถุงเผื่อดินยุบ ปากถุงพับให้แข็งดินที่ใช้เป็นดินจ า กทุ่งนาหรือดินที่มีสารอาหารธ ร ร ม ช าติ หากไม่มีให้ใช้ดินผสมกากมะพร้าวจ า กนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด

ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่ทางสหกรณ์ผลิตขึ้นเองแล้วคลุกให้เข้ากัน จ า กนั้นนำมาใส่ถุงที่เตรียมไว้แล้วนำเ ม ล็ ดข้าวพั น ธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผ่านการคัดอย่ างดี

หยอดลงไปถุงละ 3 เ ม ล็ ด ใช้เวลา 3 วันเ ม ล็ ดข้าวจะงอกขึ้นมา 3 ต้นต่อถุง ทิ้งไว้ 15 วัน เมื่อเ ม ล็ ดงอกจึงรดน้ำและนำไปวางไว้ที่กลางแจ้งประมาณ 20 วัน แล้วเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว

พร้อมหมั่นดูแลน้ำในถุงที่ปลูกต้องให้แช่สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร อย่าให้เยอะเกินไป โดยต้นข้าวจะแตกกอเติบโตดีมากและดูแลง่าย

ใช้พื้นที่ปลูกได้ทุกแห่งแม้แต่บริเวณที่ว่างหน้าบ้าน เป็นการทำการเกษตรนวัตก ร ร มใหม่ ด้วยการหยอด ดำ เพาะ และปลูกในถุง ส่วนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน เช่นเดียวกับการทำนาข้าวทั่วไป

แหล่งที่มา mgronline

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท