Friday, 8 December 2023

ไอเดียดี เปลี่ยน “ผักตบชวา” เป็นเส้นบะหมี่สด สร้าง ร า ย ได้เฉียดแสนต่อเดือน

ผักตบชวา เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ มีดอก สีม่วงอ่อน คล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่ พั น ธุ์ ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็น วั ช พื ช ในแหล่งน้ำทั่วไป

แม้ว่าในสายตาคนทั่วไป ผักตบชวา จะเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีผู้ที่เล็งเห็น ป ร ะ โ ยช น์ของผักตบชวา ไม่ว่าจะสามารถนำมาทำเป็นสิ่งของใช้สอย ด้วยเส้นใยที่ทนทาน หรือใช้เป็นอาหารและสมุนไพรก็ได้

นางดาธิณี ตามเพิ่ม ครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าถึงจุดเริ่มต้นของไอเดีย บะหมี่หยกชวา ว่าผักตบชวานั้นสร้างปัญหาให้กับชุมชนอย่างมาก แต่ก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้

โดยการใช้ใบอ่อนของผักตบชวา ที่มีทั้งไฟเบอร์และคลอโรฟิลสูง เป็นประโยชน์ของร่างกาย การนำใบอ่อนของผักตบชวามาทำเป็นเส้นบะหมี่นั้น เริ่มจากการ ปั่ น ใบอ่อนให้ละเอียด ผสมกับแป้งสาลี ไข่ไก่ และเกลือ จากนั้นนำมานวดและเข้าเครื่องผลิตเป็นเส้นบะหมี่สด ทั้งสะอาด ถูกสุขอนามัย มีกลิ่นหอม และมีรูปร่างหน้าตาน่ากิน

นอกจากนี้ ส่วนประกอบของผักตบชวายังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนู เช่น แกงส้มไหลผักตบชวา ส้มตำไหลผักตบชวา และน้ำพริกชวาเสวย เป็นต้น

การนำส่วนประกอบของผักตบชวามาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารนี้ นอกจากจะแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่ขยาย พั น ธุ์ เ ร็ วเ กินไปแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน วันละกว่า 2,000 บาท หรือกว่า 6 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งตลาดนั้นมีทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยทางกลุ่มเน้นตั้งเป้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณข้อมูล : komchadluek

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา