ไอเดียดี หนุ่มใส่ทักซิโด้สีแดง ขี่ จยย.พ่วงข้าง ข า ย สละลอยแก้ว กำไรงาม

กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจของชาวโชเชียลเป็นอย่างมาก เมื่อ หนุ่มสระบุรีใส่ทักซิโด้สีแดง ขี่ จยย.พ่วงข้าง ขา ย ส ล ะ ลอ ย แก้ ว เผยเมื่อก่อนแต่งตัวธรรมดา พอพลิกมาแต่งตัวหล่อ ข า ย ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายอนันต์ มานะศักดิ์นนท์ อายุ 29 ปี อยู่ที่ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หลังท ร า บ ข่ า ว ว่ า มี อ า ชีพ ขี่รถ จยย.พ่วงข้างขายสละลอยแก้ว แต่ที่แปลกก็จะเป็นช่วงเช้าทุกวันจะแต่งตัวใส่ทักซิโด้สีแดงออก ข า ย ส ละลอยแก้ว โดยรถ จยย.แบบพ่วงข้างที่ติดป้ า ย ต กแ ต่งสวยงามเขียนคำว่า สละลอยแก้วตราเมืองพลอย

นายอนันต์ เล่าว่าตนมี อ า ชี พ ขี่ จักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง ข า ย สละลอยแก้วมา 3 ปี แต่ใส่เสื้อผ้าแบบทั่วไป มาช่วงที่มีกา ร ร ะ บ าด ข อ ง C V – 1 9 ตน ข า ย สละลอยแก้วไม่ค่อยได้เนื่องจากร้านอาหารที่เป็นลูกค้าประจำที่ เ ค ย ขายส่งปิด ร้ า น เพราะ กา ร ร ะ บ าด ข อ ง C V – 1 9

ตนจึงต้องขี่ จยย.แบบพ่วงข้างต ร ะ เ ว น ข า ย ตามตลาดบ้านเรือนประชาชนและ ร้า น ค้ า แ ต่ก็ยังได้รับการตอบรับจากลู ก ค้ า ไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้ ป รึ ก ษ า กับแฟนและคิด ไ อ เ ดี ย แต่งตัวตัวใส่ทักซิโด้สีแดงตั้ ง แต่ ต้นเดือนธันวาคม 2563 ปรากฏว่ายอด ข า ย สละลอยเพิ่มขึ้น ตกวันละ 1,000-2,000 บ า ท

ตนจะขี่รถ จยย.พ่วงข้างต ร ะ เ ว น ข า ย สละลอยแก้วไปทั่ว เช่น ตลาดอำเภอบ้านหมอ ตลาดเมืองสระบุรี ตลาดอำเภอพระพุทธบาท และตลาดนัดอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ซึ่ง ส ละ ล อ ย แ ก้ ว ตนทำกันเองที่บ้านของพ่อแม่ของ แ ฟ น ที่ จ.ตราด

เพราะที่บ้านพ่อแม่ของ แ ฟ น ปลูกต้นสละไว้เองและนำมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วซึ่งมีรสชาติกลมกล่อมไม่ ใ ส่ ส า ร กั นบู ด และแช่เย็นเก็บไว้รับป ร ะ ท า น ไ ด้นาน ข า ย ในราคากระปุกละ 25 บาท สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร 061-3989771, 087-6676322

ขอบคุณข้อมูล : amarintv.com