Sunday, 10 December 2023

ไหว้เจ้าที่รับปีใหม่ วิธีไหว้เจ้าที่ปี 2564 ไหว้ถูกวิธี ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

ค ว า ม เ ชื่ อ โบราณอันเป็นประเพณีนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อกันว่า “ เ จ้ า ที่ เ จ้ า ท า ง ” เป็นเทพารักษ์ประจำสถานที่ต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลเคหสถาน อาคาร บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา รุกขเทวดาอื่นๆ และปกปักรักษาสถานที่นั้นๆ รวมถึงปกป้องดูแลบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ หากอยากให้ชีวีมีสุข แคล้ว ค ล า ด ป ล อ ด ภั ย จากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง

เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยควรทำ พิ ธี ไ ห ว้ เ จ้ า ที่เพื่อแสดงความเคารพ ขออนุญาติก่อนกระทำสิ่งต่างๆ และขอข มา หากทำสิ่งที่มิถูกมิควรลงไป การไหว้เจ้าที่อย่างถูกต้อง ขอขมาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา กิจการก้าวหน้า เฮงๆ รวยๆ

ไหว้เจ้าที่ใช้อะไรบ้างมาดูกัน

1.ผลไม้มงคลตามกำลัง ท รั พ ย์
2.ส่วนใหญ่นิยมถวาย 5 ผล / 5 ชนิด
3.พวงมาลัย 1 พวง

4.ธูป 5 ดอก
5.เทียน 1 คู่
6.น้ำ 1 แก้ว

ผลไม้มงคลมีอะไรบ้าง

กล้วย

เชื่อว่าช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่น มั่งคั่งร่ำรวย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่เป็นเครือเกาะกลุ่มกัน แต่ก็สามารถแตกหน่อออกไปได้เรื่อยๆ

แก้วมังกร

เชื่อว่าช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ มีแต่ความโชคดี เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีชื่อมงคล ทั้งยังมีเปลือกสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งความร่ำรวยด้วย

ทับทิม

เชื่อว่าช่วยดึงดูดเงินทอง เรียกทรัพย์ และทำให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งความร่ำรวย สีแห่งความโชคดี

ลูกพลับ

เชื่อว่าช่วยให้ชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค รอดพ้นจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความหมายว่าหนักแน่นมั่นคง ทำให้จิตใจเข้มแข็ง

ลิ้นจี่

เชื่อว่าช่วยนำพาทรัพย์สินเงินทองมาให้ ทำให้ชีวิตบังเกิดความมั่งมีศรีสุข เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งความมั่งคั่ง สีแห่งความมั่นคง

สับปะรด

เชื่อว่าช่วยให้ชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่น มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต เนื่องจากชื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลได้ประมาณว่า เรียกความโชคดีมาหาเรา

ส้ม

เชื่อว่าช่วยดึงดูดโ ภ ค ท รั พ ย์ เรียกเงินทองไหลมาเทมา ทำให้มีโชคมีลาภบ่อยๆ เนื่องจากชื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลได้ประมาณว่า ความสุข และ โชคลาภ

สาลี่ทอง เชื่อว่าช่วยให้พานพบแต่สิ่งดีๆ มี โ ช ค ล า ภ เข้ามาเป็นประจำ เนื่องจากชื่อและสีคล้ายคลึงกับสีทอง ซึ่งเป็นสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

องุ่นแดง

เชื่อว่าช่วยผลักดันชีวิตไปข้างหน้า ทำให้เจริญรุ่งเรือง เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ เนื่องจากชื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลได้ประมาณว่า เจริญงอกงาม

แอปเปิ้ลแดง

เชื่อว่าช่วย ปั ด เ ป่ า โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากศัตรูปองร้าย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีสีแดง สีแห่งความมงคล สื่อถึงความสงบสุข

ควร ไ ห ว้ เ จ้ า ที่เวลาไหนดี

ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ส่วนความถี่ในการไหว้นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวก ถ้าสะดวกทำเดือนละครั้ง สามารถไหว้เดือนละครั้งได้เลย หรืออย่างน้อย 3 เดือน หรือ 6 เดือนครั้งก็ได้

ไ ห ว้ เ จ้ า ที่ทำอย่างไร?

นำของถวายทั้งหมดที่ตระเตรียมไว้จัดวางอย่างสวยงามบริเวณที่ทำพิธี

กรณีไ ห ว้ เ จ้ า ที่ที่บ้าน

ปูผ้าขาวกลางบ้าน นำของถวายวางบนผ้าขาว ไหว้หันหน้าเข้าบ้าน หันหลังให้ประตูบ้าน

กรณี ไ ห ว้ เ จ้ า ที่ที่บริษัทหรือร้านค้า

ตั้งโต๊ะไหว้ นำของถวายวางบนโต๊ะ ไหว้หน้าบริษัท บริเวณดาดฟ้า หรือบริเวณที่โล่งๆ จุดธูปเทียน จากนั้นกล่าวขอขมาเจ้าที่ ดังนี้

“ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง บ้านเลขที่… เนื่องในวันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…(ชื่อ-สกุล)… ได้นำเครื่องสักการะบูชามาถวาย เพื่อขอข ม า ก ร ร ม แก่ท่าน หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้พลาดพลั้งทำผิดไป ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ทั้งที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอท่านเจ้าที่เจ้าทาง โปรด เ ม ต ต า อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้า…(อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)… ด้วยเทอญ”

เสร็จแล้วปัก ธู ป เ ที ย น รอจน ธู ป หมดค่อยดับเทียนและลาของไหว้ การลาของไหว้ให้จับที่ภาชนะหรือถาดรองของถวาย กล่าวว่า

“ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเทอญ” นำของไหว้ไปรับประทานตามปกติ หรือจะนำไป บ ริ จ า ค ท า น แบ่งเพื่อนบ้านก็ได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล : undubzapp.com