Sunday, 10 December 2023

ใช้เวลาว่างทำเกษตร สร้างรายได้กว่าครึ่งหมื่น เด็กหญิงชั้น ม.1 ส่งตัวเองเรียน

เปิดเรื่องราวชีวิ ตของ เด็กหญิง ม.1 คนนี้จะเป็นเกษตรกร แถมมีรายได้ส่งตัวเองเรียน น.ส.ชมพูนุ ท จายแค่น หรือ น้องขิง เกษตรกร บ.สันข้าวแ ค บ ต.ห้วย-ทราย อ.สั นกำแพง จ.เชียงใหม่

เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำการเกษตรว่า เริ่มมาตั้งแต่ 6 ขวบ ด้วยการช่วยแม่ผสมดิน ก ร อ กดินใส่ถุงเพาะชำ และไปช่วยแม่ขๅยผักที่ตลาด แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุ ขที่ได้ปลูกต้นไม้

ต่อมาเมื่อขึ้นชั้น ม.1 คุณแม่ของน้องขิง ได้ทำบัญชีแยกรายได้ให้ โดยรายได้ของแม่เป็นของแม่ และรายได้จากที่เธอทำก็เป็นของเธอเอง

เด็กหญิงกล่าวว่า แม่ของเธอต้องการสอนให้เห็นคุณค่าของเงิน มันไม่ได้มาง่ายๆ อย ากได้อะไร โทรศั พท์มือถือ ต้องเก็บเงินจากการขๅยผัก ขๅยต้นกล้าไปซื้อเอง จนทำให้ปัจจุบันมีรายได้ส่งตัวเองเรียนได้แล้ว เดือนนึง น้องขิงมีรายได้จากการทำเกษตรประมาณ 5,000 บาท ซึ่งมาจากผักเชียงด า ชะพลู ด อ กเ ก๊กฮ วย

อั ญชั น มะเขือเทศแช่อิ่ม กระเจี๊ยบแดงแช่อิ่ม มะม่ วงห าวมะนาวโ ห่แช่อิ่ม และต้นกล้าพืชผักพร้อมปลูกอีกหลายชนิด น้องขิงเล่าว่า

เงินแต่ละเดือนของเธอจะนำมาจ่ายค่าเทอม 3,000 บาท เรียนพิเ ศ ษอีก 1,700 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000 บาท นอกจากนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อตัวเองได้ ปัจจุบันน้องขิงอยู่ชั้น ม.4

ยังคงยึดอาชี พเกษตรกรเหมือนเดิม แต่เธอสามารถไปขๅยของที่ตลาดได้แค่วันเสาร์อาทิ ตย์ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น เด็กหญิงตัดสินใจเปิดการขๅยเมล็ดพั นธุ์และต้นกล้าผ่านทางออนไลน์ ทางเฟซบุ๊กเพจ กุ๊บหลวง

โดยสินค้าที่นำมาลงในเพจนั้น เป็นพั นธุ์พืชที่เด็กหญิงเพาะปลูกขึ้นมาเองในสวนทั้งสิ้ น

โดยเมล็ดพั นธุ์ มีตั้งแต่มะเขือขื่ น กะเพราแดง ถั่วแฮะ ขจร อั ญชั น ฯลฯ ส่วนต้นกล้ามีตั้งแต่ห ญ้ าห วาน สตรอว์เบอร์รีเก๊กฮ วย เชียงดา น้อยหน่า น้อยโหน่ง ทุเรียนเทศ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เกิดจากความรักและความพย าย ามตั้งใจ

ที่จะสร้างธุรกิจสร้างรายได้ด้วยสองมือของตัวเอง อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ต้องขอชื่นชมเด็กหญิงผู้มีใจรักงานเกษตร เห็นคุณค่ าการทำเกษตร จนสามารถส่งเ สี ยตัวเองเรียนหนังสือได้แบบนี้

ขอบคุณข้อมูล : thairath / liekr