Thursday, 30 November 2023

ใช้เท้าวาดภาพข า ย หาเงินเรียน หนุ่มน้อยไม่มีแขนตั้งแต่เกิด ช่วยแม่ดูแลครอบครัว

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตของ “น้องทาม” หนุ่มน้อยไร้แขนสองข้างมุ่งมั่นหา เ งิ นช่วยแม่ วาดภาพระบายสีด้วยเท้านำผลงาน ข า ย ทางเฟซบุ๊ก หาเงินเป็นทุนการ ศึ ก ษ า-แบ่งเบาภาระค่าใ ช้ จ่ า ย ครอบครัว

ขณะนี้ นายวรรธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม อายุ 17 ปี หนุ่มน้อยไร้แขนสองข้างตั้งแต่กำเนิด ที่หลายคนรู้จักเนื่องจากเป็นเด็กที่มุ่งมั่นปั่นจักรยานเพื่อแม่แม้ไม่มีแขนทั้งสองข้าง

กระทั่งได้รับพระ ร าช ทา น รถจักรยานเมื่อกันยายน 2558 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้ใช้เวลาว่างระบายสีบนผืนผ้าใบด้วยเท้าหรือวาดรูปด้วยเท้า ข า ยผลงานตามหน้าเฟซบุ๊กห าเ งิ น ไว้เป็นทุนการศึกษาและช่วยเ ห ลื อ ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

นางดอกรัก มารดาน้องทาม บอกว่า น้องทามเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้ก็สามารถช่วยเ ห ลื อ งานในบ้านได้หลายอย่าง แต่ขณะนี้ยังคงมีความกังวลถึงอนาคตของน้องทาม และลูกชายอีกหนึ่งคนหลังแยกทางกับสามี

และต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว จึงเปิดร้านข า ย อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน แต่จากส ถ า นก ร ณ์ ช่วงนี้ จึงต้องปิดร้านทำให้ขาดร า ย ไ ด้ ไป แต่ยังดีที่ช่วงนี้น้องทามช่วยบรรเทาภาระ ค่าใ ช้ จ่ า ย ไ ด้บ้าง

น้องทามบอกว่าอนาคตอยากเป็นจิตรกร นักวาดเหมือนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อนำรูปภาพที่ตนวาดมาข า ยช่วยเ ห ลื อ ครอบครัว และเป็นทุนการศึกษา

โดยในช่วงนี้มีผู้ที่สนใจสั่งให้วาดภาพการ์ตูนลงถุงผ้ามากันอย่างต่อเนื่อง โดยคิดในราคาถุงเล็ก ราคา 59 บาท ถุงใหญ่ราคา 100 บาท สำหรับผู้ที่สนใจผลงานการวาดภาพด้วยเท้าของน้องทาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางดอกรัก หมายเลข 08-2164-5911 หรือชมภาพวาดได้ที่เฟซบุ๊ก แม่น้องเท่ห์กะน้องทาม คำอินทร์

ขอบคุณข้อมูล : ยิ้มสยาม