Friday, 8 December 2023

ใช้ชีวิตแบบติดดิน อยู่ที่ไหนก็สบาย อยากให้ทุกคนลองนำไปใช้ดู

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

แนวคิดใช้ชีวิตแบบติดดิน อยู่ที่ไหนก็ส บ า ยพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน

คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความพอประมาณคือ การดำรงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหาร าย ไ ด้ และพอประมาณในการใช้ จ่ าย

ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทำงานหารา ย ไ ด้ด้วยช่องทางสุ จ ริ ต ทำงานให้เต็มความสามารถ ไม่ เ บี ย ด เ บี ย นผู้อื่น

ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่ าย หมายถึง การใช้จ่ ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ ายเกินตัว

และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างลำบาก และฝื ด เ คื อ งจนเกินไป

สรุป 8 แนวคิดใช้ชีวิตแบบติดดิน อยู่ที่ไหนก็สบายอยากให้ทุกคนลองนำไปใช้ดูค่ะ คือ

1.อยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอรู้จักพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ หัดปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใ ช้ จ่ า ย แถมยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีก ด้วย

2.ลองใช้ข อ ง ธ ร ร มดาไม่ติดหรูไม่ติดของแบรนด์เนม เคยเที่ยวเมืองนอกแล้วชอบซื้อของแบรนด์เนมทั้งหมด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดเพราะคิดแล้วว่าของธ ร ร ม ด าก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ย ด ายเ งิ น เสี ย ดา ยทรัพย ากรโลก

3.แต่งหน้าน้อยลงมากเพราะรู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่แถมยังประหยัดเงินในการซื้อเครื่องสำอางได้เยอะมากเลย

4.ไม่ออกงานที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะยาวเวลาเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนที่สนิทกันมาก ๆ มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพแน่น ๆ

5.ไม่ได้สนใจกับกระแสสังคมในตอนนี้ที่เป็นอยู่ ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใคร

6.ขับรถ ธ ร ร ม ด าไม่ได้ขับรถหรูเพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถ ธ ร ร ม ด าก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพง ๆ มาขับ

7.ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันอย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต เพราะอดีตก็คืออดีตเราไม่สามา รถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

8.ความโ ก ร ธทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกันเราจึงเลือกไม่โ ก ร ธใครนาน ใครทำดีเราก็ ดีกลับ ใครไม่ดีก็อย่ าไปสนใจไม่ต้องเข้าไป ยุ่ ง

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ