Sunday, 10 December 2023

ใครจะดูถู กก็ไม่เจ็ บเท่า “ญาติพี่น้อง” ดูถู กกันเอง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เตือนสติได้ดี คนอื่นดูถู กเราก็ยังไม่เจ็ บเท่า คนใกล้ตัว หรือ ญาติพี่น้องกันดูถู กกันเอง บางครั้งเราก็ไม่แค ร์หรอกนะว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเรายังไง

จะด่ าจะว่าให้เราเ สี ยห ายอะไร เราก็ไม่อย ากยุ่ งมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา เราเลยไม่จำเป็นต้องแคร์เท่าไหร่ แต่คนใกล้ตัวเรา คนที่เราคิดว่าเรารักเขาและเขาก็รักเรา

คนที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัว ของเรามาดูถู กกันมันเจ็ บมากนะ อย่างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่ยังมีคนสนิทญาติพี่น้อง

และครอบครัว เข้าใจเรา มันก็ทำให้โลกทั้งใบสดใสและน่าอยู่ขึ้น ถ้าต้องโดนพวกเขาดูถู ก กดดัน หรือเหยี ย บย่ำซ้ำเติ มอีกล่ะก็ เป็นใครก็ไม่น่าท นไห ว หร อ ก ปกติแล้วคนเหล่านี้

จะมีสายสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นมากเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะช่ วยเหลื อให้กำลังใจกันไม่ใช่มาดูถู กหรือตั ดพ้ อกำลังใจ ถ้าเป็นคนข้างนอก หรือคนที่เรารู้จักแค่ผิวเผินมาดูถู กเรา

เราก็ยังเฉย ๆ นะ แต่ถ้าคนที่เรารัก คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจมาดูถู กแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่โอเค กันทั้งนั้นแหละ จะบอกให้เลย

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ลองย้อนกลับมามองที่ตัวเอง ว่าเรากำลังดูถู ก คนที่เขารักเราอยู่หรือเปล่า ถ้าหากใช่ จงเลิ กเถอะนะ แล้วหันมาใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิดให้มาก ๆ

เพราะว่าบางที คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาก็เป็นได้ เป็น กำลังใจให้ทุ กคนค่ะ

เราทำดีที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่พอสำหรับใครก็ขอโทษด้วย บางครั้ง..เวลาที่เรามีปัญห า เราก็ไม่ได้ต้องก าร “คำปรึกษา”

แต่.. เราต้องการ “ใครสั กคน” ที่พร้อมจะ “รับฟังปัญห า

ขอขอบคุณบทความที่เตือนสติสอนใจให้รักคนในครอบครัวมากๆ

ขอบคุณบทความ : bohatto

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ