Friday, 8 December 2023

โรเบิร์ตสร้างถนนวัด

จากคนที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ ทำงานเป็นกระเป๋ารถสองเเถว พาชีวิตตัวเองสู่โรงลิเก ก่อนก้าวขึ้นไปเป็นตลกคาเฟ่

วันนี้เขากลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในชื่อ “โรเบิร์ต ” ดาวตลกที่เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่เป็นสองรองใคร

ชีวิตวัยเล็กของโรเบิร์ตค่อนข้างลำบาก ฐานะยากจน อาศัยอยู่กับคุณยายที่มีอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทย

และน้องสาวในชุมชน ย่านบางเขนไม่ได้เรียนหนังสือและวนเวียนอยู่กับแหล่งอบายมุขมาตั้งแต่เยาว์วัย

โรเบิร์ตไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หน้าจอหรือเวทีตลกเท่านั้น เขายังได้รับโอกาสจาก ถั่วแระ เชิญยิ้ม

ให้ไปร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความผิดพลาดในอดีตให้กับเยาวชนรับฟังตามสถานศึกษาต่างๆ ด้วย

เพจวัดป่าภูผาสูง ได้โพสต์ถึง “โรเบิร์ต ” ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมสร้าง ทำถนน

ขึ้นมาบนที่วัดป่าภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา มีสิ่งที่ดีคือบุญติดตัว

วัดป่าภูผาสูงโพสต์ถึงโรเบิร์ต ผู้ร่วมสร้างถนน Buddha road กับเรา ชาวภูผาสูง จะจดจำเขาไว้ตลอดไป

สำหรับวัดป่าภูผาสูง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย ท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ที่ จ. นครราชสีมา ซึ่งที่นี้ได้รับการกล่าวขานว่ามีกระรอกขาวฝูงใหญ่ที่สุดในโลก

วัดป่าภูผาสูง เป็นทั้งศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน ตั้งอยู่บนเขาที่เงียบสงบ

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ประจำ แต่ต้องสำรวมกิริยา และแต่งกายให้เหมาะสม

นอกจากได้กราบไหว้และชมความงามภายในวัดแล้ว ยังมีความงดงามตระการตาของธ ร ร มชาติอันอุดมสมบูรณ์

ด้วยวัดตั้งอยู่กลางยอดเขาสูง บริเวณโดยรอบยังสามารถเดินลัดเลาะชมบริเวณจุดชมวิวหน้าผาได้ด้วย มองวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม