โรงงาน ฟูจิคูร เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับ ส มั ค ร พนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการสำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ร า ย ไ ด้ และสวัสดิการที่ได้รับ

รายได้เฉลี่ย 14,000-15,000 บาทต่อเดือน

ค่าจ้างวันละ 325 บาทต่อวัน

OT 3 ชั่วโมงต่อวัน

ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 15 บาทต่อวัน

ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

เบี้ยขยัน 800 / 900 / 1,000 บาทต่อเดือน

เงินเดือนออกทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

เวลาทำงานกะเช้า 08.00-16.45 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-04.45 น.

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบ คานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 082-548-2607

ขอบคุณข้อมูล : Sky Wave
ขอบคุณข้อมูล : chokyonline