แผ่เมตตาไปให้เขา ไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเอง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

แผ่เมตต าไปให้เข า ไม่ได้ทำเพื่อเข าแต่ทำเพื่อตัวเอง

แผ่เมตต าไปให้เข า จิตใ จเราจะได้สงบ ไม่ได้ทำเพื่อเข า แต่ทำเพื่อตัวเอง

บ างที่การไป ส า บ แ ช่ ง เข า บ าปจะเข้าตัว มีแต่เรา ใ จเราเท่านั้นที่มันร้อนรุ่ม ไม่หยุด ไม่จบ ไม่สิ้นสักที

หากรักตัวเองมากพอ จงหยุดทำ ร้ า ยตัวเองซ้ำๆ ด้วยการไป ส า บ แ ช่ งคนอื่น

การกระทำเข า ก ร ร มก็ของของเข า วันนี้เข ายังไม่ได้รับสักวันเข าก็ต้องได้รับ

ส่วน ก ร ร มเรา เราเองก็ต้องชดใช้เหมือนกัน ไม่มีใครหนีพ้น สิ่งที่เกิดจ า กการกระทำตัวเองไปได้

เพียงแต่ผู้ใดมีสติเร็วกว่า แก้ไขได้เร็วกว่า หยุดเอาคืน อโหสิก ร ร มให้เร็วกว่า

กรรมนั้นก็จะได้จบๆ กันไป ไม่ต้องมาพบเจอกันอีก ถือว่าเราได้ชดใช้ไปแล้ว

สั พ เพ สั ต ต า อะเวรา โหนตุ

อัพพะย าปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ

สั ต ว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ด้วยกันทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์ ก า ย ทุ ก ข์ใจเลย

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจ า ก ทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเทอญ

ที่มา : newsxpress72.com

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ