Friday, 8 December 2023

เ ล ข ประทัด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.53 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ จากนั้นทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลพระภูมิ ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย ทรงจุดธุปเทียนถวายสักการะ แล้วทร ง เ ผ า กระดาษเงิน กระดาษทอง ทรง จุ ด ป ร ะ ทั ด

จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโต๊ะบวงสรวงหน้าพระตำหนัก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเทียนแดง ทรงจูดธูปหาง แล้วปักที่ เ ค รื่ อ ง สั ง เ ว ย ทรงกราบ ได้เวลาอันสมควร ทรง เ ผ า กระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วทรงจุ ด ป ร ะ ทั ด

304 และ 25

ขอบคุณข้อมูล : currentclip.com