Sunday, 10 December 2023

เเนะนำวิธีเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ย พื้นที่ 2 งาน ทำรายได้ถึงเดือนละแสน

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีสาระดีๆมาฝากทุกคนกันครับปุ๋ยไส้เดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากนำไส้เดือนดิน สั ต ว์ตัวเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์

มาเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบและเพิ่มจุลินทรีย์ จนทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพ สามารถบำรุงต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยม

ซึ่งทาง ขจรเกียรติ บรรเลงจิต เจ้าของฟาร์มไส้เดือน ตำบลบ างยี่รงค์ อำเภอบ างคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดเผยว่าใช้พื้นที่เพียง 2 งานเคยทำบ่อปูนเลี้ยงปลา

จึงถูกปรับมาเป็นบอที่ใช้สำหรับในการขย ายพันธุ์ไส้เดือนเพื่อจำหน่าย

เริ่มต้นจากการซื้อพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกัน 4 กิโลกรัม มูลค่า 3,000 บ าทไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกันจะตัวใหญ่ให้ก้อนมูลโต

และเป็นสายพันธุ์ที่อยู่บนชั้นดินกินซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุบนผิวดิน และถ่ายมูลไว้บนผิวดินทำให้สามารถแยกออกเป็นปุ๋ยได้ง่าย

นำมาเลี้ยงในบ่อขนาด 2 คูณ 4 เมตรใส่ มูลโคกระบือ จำนวน 40 กระสอบ ไส้เดือนจำนวน 4 กิโลกรัมจากนั้นเลี้ยงไว้ประมาณ 60 วัน

จะเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นเป็น 22 กิโลกรัมเพียงพอที่จะเริ่มทำปุ๋ยไส้เดือนเพื่อการค้า

แต่เพื่อให้มูลปุ๋ยไส้เดือนที่ผลิตออกมานั้นมีค่าอาหารเหมาะสมสำหรับต้นไม้ต้องใช้มูลครูนมผสมกับมูลไก่ไข่และก้อนเพาะเห็ดเก่า

เพราะถ้าใช้มูลโคนมอย่างเดียวเวลารดน้ำโครงสร้างดินจะไม่ร่วนอัดแน่นเป็นก้อนไส้เดือนจะสนใจไปหากินอาหารอย่างไม่สะดวก

จึงจะต้องผสมกันในอัตราส่วนมูลโคนม 5 ส่วนบุญไก่ไข่ 1 ส่วนก้อนเห็ดเก่า 1 ส่วนและผสมให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 2 สั ป ด าห์เพื่อให้อุณหภูมิลด

แต่ก่อนที่จะนำไปเลี้ยงไส้เดือนได้ จะต้องนำส่วนผสมดังกล่าวไปผสมกับรำละเอียดอีกครั้งในอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อส่วนผสม 200 กิโลเมตร

จากนั้นจึงคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย 10 กิโลกรัมพร้อมกับไส้เดือน 2 ขีดต่อกระสอบ

และนำไปวางไว้ในโรงเรือนหรือที่ลมโกรกหรือบริเวณใต้ฝนต้นไม้ที่มีร่มเงาเพื่อให้อุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปจะต้องติดสปริงเกอร์ปล่อยน้ำบนหลังคา

ถ้านำไปวางไว้ใต้ต้นไม้ก็ต้องติดสปริงเกอร์ เสื้อเลียนแบบการเกิดฝนตกเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไส้เดือนซอนไซหากินอาหารในกระสอบทุก ๆ 2 วันส่วนภายในโรงเรียนนั้นทำทุก ๆ 2 วันงานประมาณครึ่งชั่วโมง

จนครบ 14 วันจึงจะให้น้ำรอเวลาให้ปุ๋ยแห้งนับไปอีก 7 วันจึงสามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าเครื่องแยกฟันอาหารเลี้ยงไส้เดือน 20%

นอกจากจะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน 160 กิโลกรัมขๅยได้กิโลกรัมละ 10 บ าท แล้วอย ากได้ไส้เดือน 22 กิโลกรัมขๅยให้บอกปลากิโลกรัมละ 500 บ าทหรือจะเก็บไว้ทำปุ๋ยอีกก็ยังได้

การเลี้ยงไส้เดือนสูตรนี้จะใช้พื้นที่ประมาณ 25 ต ารางวาและใช้เ งิ นลงทุนเพียง 3800 บ าท 3 สัปดาห์จะมีรายได้ 27,000 บ าท

ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงไส้เดือนได้มา 7 ปีแล้วพื้นที่ 2 งาน ของคุณขจรเกียรติ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวกว่าเดือนละ 10,000 บ าทยังไม่หักต้นทุน

หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจจะเรียนรู้ดูงาน สอบถามได้ที่ 09-2258-6598

แหล่งที่มา: taibann

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ