Sunday, 10 December 2023

เสริมโชคการเงิน เรียกเงินทองเข้าบ้าน ด้วยของ 4 อย่าง

ฮ ว ง จุ้ ย กับการตกแต่งบ้านย่อมเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะเรื่องของเ งิ น ๆ ท อ ง ๆ สงสัยไหมว่าทำไมทำงานแล้ว เ งิ นที่ได้มาถึงเก็บไม่อยู่ คุณเชื่อไหมว่าการจัดบ้านก็มีส่วน เราจึงนำวิธีการ แก้เคล็ดเรียกเงินทองเข้าบ้าน ตามหลักฮ ว ง จุ้ย มาฝากกัน ซึ่งหลายคนคงไม่ ป ฏิเ ส ธ ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และคงดีถ้ามีวิธีการเสริม ด ว ง ง่ายๆ เพื่อเรียกเ งิ นเ ข้าบ้าน

สำหรับใครที่อย า กจะเสริมในเรื่องของการเงิน วันนี้เราได้มีฮ วง จุ้ ยการเรียกทรัพย์ จะต้องมีของ 4 อย่าง ตามด้านล่างนี้เลย

1.ระฆัง หรือ กระดิ่ง

ตามความเ ชื่ อ ของคนโบราณนั้น มีความเชื่อกันว่าการที่เราแขวนระฆังหรือกระดิ่งเล็กๆ ผูกได้สีแดงเอาไว้ที่บริเวณประตูนอกบ้ า นจะช่วยในเรื่องของ เงิ น ท อง ไหลมาเทมา ช่วยให้ทรัพย์สิน เ งิ น ท อ ง มีความราบรื่น เข้ากระเป๋าของเราในทุกๆวัน ของที่ดีแบบนี้หาซื้อมาแขวนเอาไว้ที่บริเวณด้านหน้าบ้ า น

2.เหรียญ จี นโบราณ

เหรียญโ บ รา ณ ที่มีลักษณะเป็นเหรียญกลมๆมีรูสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง พร้อมกับผูกด้วยด้ายสีแดงจำนวน 3 เหรียญ ค นโ บ ร า ณ ว่ า กันว่าให้นำไปแขวนไว้บริเวณ ประตูทางเข้าบ้ า น เพราะจะมีความเชื่อว่าจะช่วยเรียกท รั พ ย์ สินเ งิ น ทอ งเข้ามาสู่ตัวคุณและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า น แต่สิ่งที่สำคัญนั้นให้แขวนจำนวน 3 เหรียญ อย่าแขวนมากกว่านี้ เพราะจะส่งผลที่ไม่ดีมากกว่าผลที่ดี

3.ปลาทอง หรือ รูปธรรมชาติ

ตามหลักความเชื่อและตามหลักฮ ว ง จุ้ยนั้นเชื่อกันว่าการ เลี้ยงปลาทองหรือการหาภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น จะเป็นภาพน้ำทะเล ภาพดอกไม้ รูปภาพ ปลาทอง นำมาใส่กรอบรูปและแขวนเอาไว้บริเวณตามผนัง ในด้านของความเชื่อจะเป็นการเรียกโชคเรียก ลา ภ เ ข้ามาในบ้ า นของคุณได้ ทำให้มีแต่เรื่องที่ดีเข้ามา

4.ต้นไม้ในบริเวณบ้ า น

การปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยให้ความร่มรื่นให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ตามความเชื่อว่ากันว่าการปลูกต้นไม้บริเวณรอบบ้ า นจะช่วยเรียกเงินทองได้ด้วย เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้เราควรที่จะดูแลทะนุถนอม ไม่ให้เ ฉ า การดูแลต้นไม้ที่ดีก็จะช่วยให้มีโชค ล า ภเข้ามาหาตัวคุณได้ ยิ่งเป็นต้นไม้นำโชคก็จะยิ่งดีขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูล : daidee.com

ขอบคุณรูปภาพ : google.com