Thursday, 30 November 2023

เปิดบ้านสวน “เอ อนันต์ บุนนาค” บั้นปลายชีวิตเรียบง่าย

ทางด้านชีวิตส่วนตัวเองเคยแต่งงานกับ แทมมี่ แอนชูศรี ครึ่งไทย-อเมริกัน

มีบุตรด้วยกับ 3 โดยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง 13 ปี ก่อนจะเ ลิ ก ร า กันไป

ปัจจุบันเอแต่งงานใหม่ใช้ชีวิตคู่อยู่กับ นักแสดง และ พิธีกรสาว อ้น ศรีพรรณ แต่หลังจากที่เอ ประส บ อุ บั ติ เ ห ตุร

ปัจจุบันเอได้ห่างห าย อ อกจากวงการ เดินหน้าทำตามฝันด้วยการเพาะพันธุ์กล้วยไม้

แล้วนำกลับคืนสู่ป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบรูณ์ จากความชอบเรื่องกล้วยไม้

สู่การเป็นนักอนุรักษ์เต็มตัว เปลี่ยนพื้นที่บ้านสวนหลายไร่เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

มีห้องแลปส่วนตัว คอยประคบประหงมดูแลจนออกดอกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ผล

และพืชพรรณนานาชนิด เรียกว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขมากๆ