เปิดชีวิต 3 หนูน้อย กับความฝันที่แค่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่ และจักรยานปั่นไปโรงเรียน

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจมากค่ะ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมาบนโลกออนไลน์ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Anucha Waranyusuthon ได้ออกมาเผยเ รื่อ ง รา ว ของ ด.ช.สรรเพชร ชนาค หรือ น้องอั่งเปา อายุ 11 ปี เด็กนักเรียนยากจน ป่ว ย ม า ตั้งแต่ กำ เ นิ ด

อาศัยอยู่ในกร ะ ท่ อ ม คนงานสวนยาง พ า ร า ตั้งแต่เกิด พร้อมพ่อแม่และน้องอีก 2 คน อายุ 7 ปี และ 2 ขวบ ทั้ง 5 ชีวิตอาศัยอยู่ในก ร ะ ท่ อ มคนงานไม่มี ไ ฟ ฟ้ า ใช้

บ้านที่บ้านหนองเดิ่นพัฒนา ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม มีลัก ษ ณะเป็นเพ ลิง ใช้หลบแดดหลบฝนและอาศัยอยู่ใน ฐา น ะ คนงานรับจ้ าง ก รี ด ย า งพาราที่ได้รับความเมตตาช่ ว ย เ ห ลื อ จากเจ้าของสวนยางให้อาศัยและได้ทำงานเพื่อป ระ ทั ง ชี วิ ต มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยมีฐ า นะ ย า ก จ น ไร้ที่ ดิ น ทำกิน ไม่มีที่นาและไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง

ครอบครัวนี้ต้องซื้อข้าวและเ จี ย ด เ งิ น เป็นค่าอาหารและดูแลลูก ๆ แต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยยอมแพ้ ทำงานรับจ้างทุกอย่างเก็บเงิน จนก ร ะ ทั่ ง ซื้ อ ที่ดินเป็นของตัวเองได้ในราคา 30,000 บาท เพื่อห วั ง เป็นที่สุกหัวนอนได้อยู่อาศัยให้ลูก ๆ อยู่กันในอนาคต

น้องอั่ง เ ป า มีความฝันอยากเป็น ค รู ส่วนน้องเอมมี่ซึ่งเป็นน้องสาวก็อยากเป็นคุณ ห ม อ จะได้รั ก ษ าพี่ชายและรั ก ษ า แม่ แม้จะเป็นเพียงความฝันที่ไกลความเป็น จ ริ ง แต่ก็ไม่ ผิ ด ที่เด็กตัวเล็ก ๆ จะมีความฝันเผื่อว่าสักวัน ฝั น นั้นจะเป็น จริ งขึ้นมา

ทุกวันนี้พ่อกับแม่ทำงานรับ จ้า งได้เพียงวันละประมาณ 200 กว่าบาทเท่านั้ น ลำพังค่ า ขนมลูก ๆ ที่ต้องกินบ้าง อ ด บ้างตามป ระ ส าเ ด็ก ย า ก จ น แล้ว ยังต้องเ จี ย ด เ งิ น ไปโรงเรียน เป็นค่ า อาหารแต่ละวันของครอบครัว

ถามว่าตอนนี้น้องอั่งเปาอยากได้อะไรมากที่สุด น้องตอบกลับมาอย่างร ว ด เ ร็ ว ว่า อยากได้ชุดนักเรียนชุดใหม่ เพราะไม่เคยมีชุดใหม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเลย และอยากได้ร ถ จั กร ย าน ไ ว้ ปั่ น ไปโรงเรียนแค่นั้นเอง

ผู้ใจบุญสามารถ ร่ ว ม บริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ สุวรรณสุขา(ผู้ใหญ่บ้าน) และ น.ส.สาลิกา ลินสาว(แม่) เลขที่บัญชี 100-3-34502-1 บ้านเลขที่ 133 บ้านหนองเดิ่น พัฒนา หมู่ที่23 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขอบคุณข้อมูล : เฟซบุ๊ก Anucha Waranyusuthon / tnews
ขอบคุณข้อมูล : ยิ้มสยาม