Friday, 8 December 2023

เทคนิค เปลี่ยนท่อนไม้ให้กลายเป็นเห็ด

วันนี้แอดมินเห็นทอนไม้ที่นอนนิ่งๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เลยเกิดไอเดียเปลี่ยนท่อนไม้ให้กลายเป็นเห็ด มาเสนอเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะลองเพาะเห็ดครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เห็ดจากท่อนไม้จะมีคุณภาพสู้เห็ดก้อนไม่ได้ทั้งสี และความสวยงาม แต่แทบไม่ต้องลงทุน

สำหรับไม้ที่เราสามารถ เพาะเห็ด ได้นั้นสามารถเพาะได้เกือบทุกชนิด ไม้พุทรา มะม่วง ไทร ขนุน มะขาม สะแก นุ่น ก้ามปู กระถินณรงค์ นนทรี ฯลฯ เห็ดที่นิยมเพาะเช่น เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหอม เป็นต้น
วิธีทำ

1.เริ่มตั้งแต่เตรียมท่อนไม้ ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่10-15 ซม.เล็กกว่านี้ได้ไหม ตอบว่าได้แต่จะผุเร็ว ความยาว 1-1.2 เมตร ไม้ต้องสด ไม้มียางตัดทิ้งไว้7 วัน

2.เจาะรูที่ท่อนไม้ด้วยสว่านขนาด5-6หุน ลึกประมาณ 3-5ซม. ห่างกันประมาณ 10 ซม.

3.การหยอดหัว เ ชื้ อ เ ห็ ดเรามี2แบบ แบบขวดข้าวฟ่าง หยอดหัว เ ชื้ อ เ ห็ด ล งไปรูละ 3-4 เม็ด ถ้าเป็นก้อนขยี้ให้ละเอียด ยัดลงไปในรู้ที่เราเจาะ ใช้ไม้ตอกให้แน่น นำฝาจีบ (ฝาขวดน้ำอัดลม) มาปิดรู ใช้ค้อนตอกเบาๆ ที่ฝาให้จมในท่อนไม้

4.การบ่ม เ ชื้อ หั ว ใ จ สำ คั ญ การเพาะเ ห็ ด บนท่อนไม้ ท่อนไม้ที่ใส่ เ ชื้ อ เห็ดแล้ว ไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเท โคนต้นไม้ใหญ่ ไม่มีลมโกรกแรง ต้องหาวัสดุรองเพื่อไม่ให้ขอนไม้ถูกพื้นโดยตรง

วางขอนไม้ในลักษณะไม้หมอนรถไฟ กองสูง 1-1.5 เมตร ควรกลับกองไม้และพลิกทุก15วันหรืออย่างน้อย1เดือน เพื่อให้เส้นใยกระจายทั่วท่อนไม้ สำหรับระยะพักไม้ เห็ดหูหนูพักไว้ 2-3 เดือน เห็ดขอนขาวและเห็ดลม 4-6 เดือน เห็ดหอม 6-8 เดือน

5.นำท่อนไม้ที่บ่ม เ ชื้ อ พ อแล้ว ลงแช่น้ำประมาณ 18-24 ชั่วโมง ต้องกดให้จม

6.ก่อนนำเข้าโรงเรือนใช้ค้ อ นทุ บ หั ว ไ ม้ทั้งสองด้านเพื่อก ร ะ ตุ้ น เ ส้นใย เ ห็ด

7.วางขอนไม้แบบเผาข้าวหลาม รดน้ำที่พื้นโรงเรือนและขอนไม้ วันละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 4-5 วัน เห็ดก็จะเริ่มออกดอกมาให้เห็น และสามารถเก็บได้ภายใน 4-5 วัน ซึ่งเห็ดแต่ละรุ่นจะเก็บได้ประมาณ 10-12 วัน

ประมาณ 1 อาทิตย์ เห็ดก็จะออกดอกมาให้เก็บกิน เมื่อเก็บแล้ว ให้พักท่อนไว้ 2 วัน แล้วก็เริ่มรดน้ำใหม่ สำหรับขนากท่อนไม้มีผลต่อความนานในการเกิดดอก ท่อนไม้ใหญ่ก็จะสามารถทำให้เห็ดออกติดต่อกันได้นานบางครั้ง2-3ปี

ขอบคุณข้อมูล : ชุมชน เกษตรแนวใหม่