Friday, 8 December 2023

เตือนสติได้ดีมาก อย่าไปค าดหวังอะไรกับลูกๆ แม้คุณจะเป็นคนชุบเลี้ยงพวกเขามาก็ตาม

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีบทความดีๆมาฝากให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ อย่าไปค าดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเล็ก ท่านที่อายุเกิน 5O ปี ควรทำความเข้าใจ

เคยได้ยินคนที่เขาพูดกันว่า คนที่ไม่มีลูกเขามักจะมีบุญ.. เราก็สงสัยและตั้งคำถามหลายๆข้อ ว่าคนที่เขาไม่มีลูกนั้นมีบุญจริงหรอ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เลยไปเจอบทความหนึ่ง เขาได้กล่าวเอาไว้ว่า

อย่าค าดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานและภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนัก

คนอายุเกิน 5O อย่างคุณต้องเลิกเอา สุ ข ภ า พ ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วมี เ งิ น เท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้

อายุเยอะแล้วคุณอย ากจะมีความสุขกับชีวิ ตที่เหลือไหม หรืออย ากจะจมอยู่กับทุ ก ข์ต่าง ๆ นานา ชีวิ ตของคุณ คุณเองก็มีสิทธิ์จะควบคุมมัน และเช่นกันคุณจะไปควบคุมชีวิ ตคนอื่นให้เป็นดั่งที่ใจของคุณคิดคงไม่ได้

ลูกของคุณ ตอนเล็ก ๆ คุณเองก็หวังให้พวกเขาเติบโตมาดูแลตัวเองได้และมีความสุขไม่ใช่หรือ ถ้าคุณยังจะใส่ความค าดหวังตนเองลงไปโดยที่เขาไม่ใช่อย ากจะทำมันคุณคิดว่าลูกจะมีความสุขไหม

ดังนั้น.. ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงwอ มี เ งิ น พอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุ

กบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของเด็กๆ ฯลฯ

สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆ นั้น คือแข่งกันมีความสุข, มี สุ ข ภ า พ ดี และอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่าไปฝังอกฝังใจให้ ป่ ว ย การและทำลายสุขภาพตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย

“คนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญ”

ถาม : คือตัวลูกเองไม่มีลูกเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : มีบุญสิ คนไม่มีลูกจะไปไม่มีบุญได้ยังไง คนมีลูกหน่ะเป็นคนมีก ร ร ม ถามคนมีลูกเขาดูสิ

ถาม : ทำไมคนที่มีลูกถึงมีก ร ร มละครับ

พระอาจารย์ : เพราะว่าเลี้ยงลูกมันหนักใจไง เดี๋ยวลูกก็ดื้อ เดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่เชื่อฟัง หรือลูกไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมา พ่อแม่ก็

ต้องหนักใจ ลูกไปทำร้ า ยข้าวของของคนอื่น พ่อแม่ก็ต้องมารับผิดชอบมาจ่ายค่าเ สี ย ห ายต่างๆ งั้นเลี้ยงลูกมันไม่ใช่เป็นของสนุก ต้องหา เ งิ น หาทอง

มาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา ลูกนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหม อยากจะได้ เ งิ น อะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียว พ่อแม่นี่กว่าจะหา เ งิ น มาได้สักบ าทนี่ต้อง

เ ห นื่ อ ย ย าก ถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหา เ งิ น มาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยาก เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นหนักใจ คนที่ไม่มีลูกหน่ะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เราอย่าไปมี

ลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลูกก็ได้แต่อย่าไปมีลูกก็แล้วกัน โตไปก็บวช บวชแล้วสบ ายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้หนักใจ

ถาม : ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความหนักใจแล้วก็แก่ไปทั้งคู่ แล้วตอนบั้นปลายชีวิ ตคนที่มี

ลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเจ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย แต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมี ก ร ร มมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลูกหน่ะสบ าย เพราะจะได้พึ่งตนเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ ต า ย ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตายอยู่ดี แล้วก็โอกาสที่

จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลูกไม่ดีมันจะมีมากกว่า แล้วจะมาเ สี ย อ ก เ สี ยใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูก คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขา

เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้ อย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหม ก็ต้องรู้จักพึ่งตัวเองให้มาก หัดช่วยเหลือตัวเองเอาไว้ เพราะมีลูกก็ใช่ว่าลูกจะอยู่เลี้ยงดูเราเสมอไป

ยิ่งเราเลี้ยงเขามาดี เรายิ่งค าดหวังกับเขาไว้มาก ว่าเมื่อเราแก่ขึ้นมาเขาต้องกลับมาเลี้ยงดูเรา แต่ถ้าเขาเกิดไม่มาดูแลเราละ จะไม่ยิ่งหนักใจไปใหญ่หรอ

บ างคนยิ่งแล้วใหญ่ พอมีลูก ลูกมีหลาน เอาหลานมาฝากไว้ให้เลี้ยง เป็นภาระต่อไปอีก แล้วก็ไม่เคยกลับมาดูแลเราด้วยซ้ำ

สิ่งที่ทำให้เราเป็น ทุ ก ข์ มากที่สุดคือ ความค าดหวัง เพราะฉะนั้น ไม่ต้องค าดหวังอะไรแต่แรกก็ไม่หนักใจ พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก็พอ

หลัง 5O แล้วอย่างนี้.. คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิ ตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้

ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันที่ผ่านไป คุณจะสู ญเ สี ย ไป ๑ วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลย จิตใจที่ดี จะช่วย รั ก ษ า โ ร ค ภัยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น

แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลย

ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบห มู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิ ตที่เป็นสุข อีก 3O หรือ 4O ปี จะเป็นของคุณแน่นอน

เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเwาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอ ข า ดพวกเขาเมื่อใด..คุณจะต้องรู้สึกสู ญเ สี ยอย่างแน่นอน

ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ

หลายๆ คนมักจะมีปัญหาในการอยู่เพียงลำพัง ไม่ว่าจะไม่มีคู่ มีชีวิ ตด้วยตัวคนเดียว หรือคนที่ ต้องอยู่ลำพัง ดังนั้นการทำให้ตัวเองมีความสุขหากต้องอยู่เพียงลำพัง จึงเป็นเรื่องที่ย ากลำบ ากเป็นอย่ างมากสำหรับใครบ างคน

เตือนสติได้ดีมาก อย่าไปค าดหวังอะไรกับลูกๆ แม้คุณจะเป็นคนชุบเลี้ยงพวกเขามาก็ตาม ไม่ค าดหวังก็ไม่ทุ ก ข์

ขอบคุณแหล่งที่มา Jelly Walker, gangbeuty, รักยิ้ม

เรียบรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ