เด็กๆ ต้องใช้ถนนดินโคลน หลุม บ่อ เป็นทางสัญจรไปโรงเรียน 12 ปีผ่านไป แทนที่จะดีขึ้นกลับเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้เเชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ขวัญ บ้านอาข่าแม่ตาช้าง ที่ได้โพสต์เรื่อง ร า วความ ลำ บ า ก ของผู้ที่อยู่ในถิ่ น ทุ ร กั น ด า ร ลงในกลุ่ม

กลุ่มข่าวจาวเจียงฮาย News V.2 โดยวอนขอให้หน่วยงาน รั ฐ ลงพื้นที่ช่วยสร้างถนนให้เด็ก ๆ ใหม่ เนื่องจากถนนที่เด็ก ๆ ใช้สำหรับเดินทางไปโรงเรียนเป็นหลุม บ่อ และ เป็นดินโคลน

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก ขวัญ บ้านอาข่าแม่ตาช้าง ได้เล่าว่า ขอใช้พื้นที่เล็กน้อยนะคะ ถ้าหากว่า ผิ ดก ฏ ลบได้ค่ะ และข อ อ ภัย ในการใช้ว าจ า ถ้าหากไม่ เห ม าะ สมหรือ (เขียน) พิม พ์ผิ ด นะคะ ดิฉันเป็นคนในหมู่บ้านนี้ค่ะ (หย่อมบ้านอาข่าแม่ตาช้าง) เป็นบ้านบ ริว า รของบ้านจะหา หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ห่างจากโรงเรียน 3 กิโลเมตร

โดยประมาณ สมัยตอนดิฉันยังเรียนอยู่นั้นก็เดินเอาค่ะเพื่อไปโรงเรียน และเดิน กลับบ้านทุกวัน แม้ฝนตกหนักหรือแดดจะแรง เดินอย่างนี้ตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยมตอนต้นค่ะ ราว 12 ปี

จากนั้นจนมาถึงวันนี้ก็ 12 ปีค่ะ รวมแล้ว 24 ปี ก็ยังไม่มีวี่แววว่าถนนเส้นนี้จะดีขึ้นเลยนะคะ แม้แต่ไฟฟ้ายังไม่มีเลยค่ะ (ชาวบ้านจนปัญญาค่ะ)

ตอนนี้สำคัญที่สุดคือทางเดินที่สะดวกเพื่อสัญจรไปมา ไม่ว่าไปจะไป โ ร ง เ รี ย น ไปโร งพ ย า บ า ล หรือไปธุระ จึงอยากจะวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลพื้นที่ให้ทีค่ะ ร ถ ที่ใช้ในการ รั บ ส่งนักเรียนก็เป็น 4 ล้อ ห มุ น แต่ก็ยังเ อ า ไ ม่ อ ยู่ค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : tnews