Sunday, 10 December 2023

เจี๊ยบ-บอย ส่งรถพุ่มพวง ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

แม้จะได้รับผล ก ระ ท บ จากการแพร่ ร ะ บ า ด ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ แต่คู่รักใจบุญคู่นี้ ก็พร้อมตอบแทนสังคมทุกครั้ง ทุกรอบ ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน สำหรับการกลับมา ร ะ บ า ด ร ะ ล อ กนี้ทำให้เกิด วิ ก ฤ ต เ ป็ น ว ง ก ว้ า ง และสา หั ส อยู่ไม่น้อย

ทั้งบอยและเจี๊ยบที่ก็ได้รับ ผล ก ร ะ ท บ เต็มเช่นกัน สำหรับงานที่ถูกยกเลิกไปทั้งหมด และเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ก็เป็นอีก 1 วัน ที่ สาว “เจี๊ยบ พิจิตตรา” กับ หนุ่ม “บอย อนุวัฒน์” จะออกมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจาก ส ถา นก า ร ณ์ C V- 19

ด้วยการส่งรถพุ่มพวง หรือ รถกับข้าวเคลื่อนที่ ออกไปแจกจ่ายของสด ผัก , ของแห้ง , ของยังชีพ (แ จ ก ฟ รี ) เรียกว่าใครที่กำลังเ ดื อด ร้ อ น ผู้ที่ตกงาน ขาดรา ย ไ ด้ เลี้ยงครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ที่เ ดื อด ร้ อ น ทุ ก กรณีมาต่อแถวมารับของฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้าน “ปันอิ่มปันสุขจากน้ำใจ” ของ “สาวเจี๊ยบ และ หนุ่มบอย” กันได้เลย

แต่มีกติกาเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและจะพิกัดไหนที่ใดบ้างนั้น

หนุ่มบอยก็ได้โพสต์ปักหมุดให้ได้ทราบไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวกันแบบนี้แจกฟรีรถอาหารเคลื่อนที่ของสดของแห้งของยังชีพใครเดือนร้อนผู้ที่ตกงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนในทุกกรณีมารับไ ด้ ฟ รี ครั บ วันอื่น ๆ และสถานที่แจ้งที่เพจ Boy peacemaker

ขอบคุณข้อมูล : komchadluek.net