Friday, 8 December 2023

เจษ เจษฎ์พิพัฒ ทายาทตลาดสดชื่อดังน้อยคนจะรู้

หนุ่มเจษนั้นเป็นถึงทายาทของตลาดใหญ่ชื่อดังในย่านรังสิตที่มักจะคอยเอาใจใส่พ่อค้าแม่ค้า

ในตลาดอยู่เสมอและอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในช่วงนี้ทุกคนกำลังเผชิญกับส ถ าน ก า ร ณ์ที่ย าก ลำบ าก

ตลาดของเขาเองก็ได้รับผลกระท บไม้น้อย ถึงขั้นต้องปิ ด ตลาดเป็นเวลานาน ไม่สามารถเปิด

ได้ตามปกติเหมือนเคยทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่สามารถออกมาทำมาหากินกันเหมือนเคยได้

ทางด้านของหนุ่มเจษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาเล่าให้ฟังกันว่าในช่วงแรกตลาดแห่งนี้

ก็ได้รับผลกระท บไม่มากเท่าไหร่เพราะที่นี่เปิดแบบส่งให้รายใหญ่มาหาของกัน

ส่วนคนที่มาหาของแบบปลีกก็มีน้อยคนเลยไม่ค่อยมีคนใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่สักเท่าไหร่

แต่พอสถา น ก ารณ์เริ่มหนักขึ้นก็เป็นห่วงทุกคนเลยตั ด ใ จ ปิ ดตลาดไปก่อนเพื่อความปลอดภัย

รีบออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีโดยช่วยลดค่าเช่าแผงในช่วงแรกอีกทั้งยัง

ช่วยทำความสะอาดดูแลอย่างดีอีกด้วยจนถึงเมื่อตอนที่ตลาดถูกสั่งให้ ปิ ด เขาก็เต็มใจที่จะช่วย

อย่างเต็มที่แม้ครอบครัวของเขาจะต้องขาดทุน แต่ก็เลือกที่จะไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าต้อง เสี ยทุนรายเดือนให้กับตลาด