อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ รับสมัครพนักงาน จำนวนมาก วุฒิ ม.3ขึ้นไป เงินเดือน 18,000

ในปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมยานยนต์หลายแห่งในประเทศไทยที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหลายๆคน บริษัท อิซูซุ ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้ใช้บริการที่มั่นใจ และไว้ใจเลือกซื้อรถยนต์จากอิซูซุ

ล่าสุดทาง บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ได้เปิดรับ ส มั ค ร พนักงานเข้าร่วมทำงาน เป็นจำนวนมาก โดยมีตำ แ ห น่ ง งานที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 15 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไป ส มั ค ร ด้วยตัวเองได้ที่บริษัทฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ ส มั ค ร มีดังนี้

1.ผู้จัดการฝ่าย ข า ย /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ข า ย /พนักงาน ข า ย

รายละเอียดงาน

สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทบวกคอมมิชชั่น ช่วงทดลองงานมีการันตีรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ
จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส.หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและงานอู่ต่อตัวถัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่บุคคล-จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน
จัดเก็บ ท ะ เ บี ย น ประวัติพนักงาน
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ป ร ะ กั น สังคม
จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

จัดทำ ดูแลการเบิกจ่าย ทำสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม การ เ บิ ก -จ่ า ย สวัสดิการต่าง ๆ
งานบุคคล และจัดซื้ออื่นๆ
อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
อายุ 20-35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

3.SYSTEM ENGINEER

รายละเอียดงาน

ควบคุมดูแลเซิร์ฟเวอร์ระบบปฎิบัติการ Windows เพื่อให้บริการได้เป็นปกติตลอด 24 ชม.
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
จัดเก็บข้อมูล Backup ตามเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : 16,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย

อายุ 22-35 ปี

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network

มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรม PHP , HTML , VB , Access
มีความรู้ในฐานข้อมูล Windows Server , Microsoft SQL Server

4.ช่างยนต์

รายละเอียดงาน

ซ่อมแซม,บำรุงรักษารถยนต์ที่เข้ามาซ่อม
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย

ไม่จำกัดอายุ
จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือมีความชำนาญในการซ่อมรถยนต์

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน

จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
คีย์ข้อมูล คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เก็บสถิติ จัดทำรายงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ
จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

6.เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
สรุปค่าใช้จ่าย ยอด ห นี้ ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

นำเงินสด เช็คลูกค้า ฝากเข้าธนาคาร
จัดทำ Statement บัญชีธนาคาร
อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
อายุ 20-30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกียวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

7.เลขานุการ

รายละเอียดงาน

ดูแลตารางงานผู้บริหาร
ติดต่อนัดหมาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จัดทำและจัดเก็บเอกสารของผู้บริหาร
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง
อายุ 20-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

8.เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซด์

รายละเอียดงาน

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ออกแบบใบปลิว
ประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆ ให้กับบริษัท

สามารถตัดต่อ VDO ได้
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง/ตามผลงานและ ป ร ะ ส บ การณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR , PHOTOSHOP และโปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิกอื่น ๆได้
มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.พนักงานขับรถ

รายละเอียดงาน

มีหน้าที่ขับรถยนต์ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลและทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,500-13,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย
อายุตั้งแต่ 25 – 50 ปี
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 เป็นต้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ , ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการขับรถมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
จัดเก็บเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย
บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมทางบัญชี

จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตรา : 1

อัตรา เงินเดือน : 13,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ
จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

11.WEB PROGRAMMER

รายละเอียดงาน

ออกแบบและพัฒนา Application
อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรม PHP, HTML, VB, Access, C#.NET , ASP.net
มีความรู้ในฐานข้อมูล Windows Server 2008 , Microsoft SQL Server 2008

12.พนักงานขับรถผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

ขับรถรับ – ส่ง ผู้บริหารไปในสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลและรักษาความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ
ศึกษาและพัฒนาทักษะการขับรถ และมีความเข้าใจเส้นทางอย่างดี
อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 11,000+เบี้ยเลี้ยง+ค่าล่วงเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 30 – 50 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

มีความถนัดและรอบรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หากมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

13.Admin page online

รายละเอียดงาน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขายรถ โปรโมทแคมเพจน์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line@
คิด Content ในการประชาสัมพันธ์สินค้า ชวนติดตาม ให้เข้ากับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้

ดูแลและอัพเดตข้อมูลในเพจตลอดเวลา
ให้คำแนะนำรุ่นรถที่ลูกค้าสอบถาม (มีคู่มือรุ่นรถให้)
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ
วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมออกแบบกราฟิกเบื้องต้นได้
มีประสบการณ์ด้านงาน Admin page online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14.Sale Online

รายละเอียดงาน

พูดคุยและแนะนำสินค้าทางออนไลน์ให้กับลูกค้าที่สนใจ
ดูแลการขายรถออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook, Line
สามารถยิงโฆษณา Facebook, Line ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

จัดทำโปรโมชั่นออนไลน์ได้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ตอบโต้ได้และปิดการขายตรงตามเป้าหมายบริษัท
ถ้าตัดต่อ ตกแต่งรูปภาพ สร้างContent ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง
ไม่จำกัดอายุ

จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการพูดและตอบคำถาม
สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

15.พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

รายละเอียดงาน

เก็บ เ งิ น และ เ ช็ ค และวางบิลของบริษัท
ทำธุรกรรมต่างๆกับทางธนาคาร

นำส่งเอกสารต่างๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000+ค่าเบี้ยเลี้ยง+เบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย
อายุ 25- 40 ปี
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

สวัสดิการ

ประกันสังคม
โบนัส
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

ชุดฟอร์มพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น งานสมรส งานอุปสมบท ทองคำรับขวัญบุตร เป็นต้น
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น Fitness Room, แอโรบิค, โยคะ เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด และวิธียื่นสมัครงาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ขอบคุณข้อมูล : oops.co.th