“อาร์ต พศุตม์” บริจาคเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาล

ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ของหนุ่มอาร์ต พศุตม์ อีกหนึ่งในนักแสดงที่ชอบทำความดี และมักไปทำกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ที่ได้ทำข้าวกล่อง แจกจ่ายไปให้แรงงานเมียนมา แถมยังช่วยเหลือคุณหมออีกด้วย

และล่าสุด เขาก็ยังไม่หยุดทำความดี โดยครั้งนี้เขาได้นำเครื่อง วั ด อุ ณ ห ภู มิ ที่ สามาร ถ พ้ น แ อล ก อ ฮ อ ล์ ได้ จำนวนกว่า 30 เครื่อง ไปแจกจ่ายให้ตามโ ร ง พ ย า บ า ล ต่ า ง ๆ โ ร ง พย าบ า ล ส น า ม โร ง เ รี ย น รั ฐ บ า ล และศูนย์บริการประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุครสาคร

โดยหนุ่มอาร์ตได้มีการโพสต์ว่า “ไปเอามาแล้วนะ เ ค รื่ อง วั ดอุ ณ ห ภู มิ พร้ อ ม พ้ น แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ สรุปไม่ใช่ 18 เครื่อง แต่ทั้งหมด จำนวน 30 เครื่อง

วันจันทร์ จะเริ่มเอาไป แ จก จ่ า ยให้ ไม่ต้องมาแขวะเรื่องอื่นช่วยคนอยู่ไม่มีเวลาเถียง ทำดีสร้างภาพแล้ว มีความสุขดีกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดนะ”

หลังจากที่เรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเเชร์ต่อเรื่องราวเป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมในความมีน้ำใจของหนุ่มอาร์ตกันเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล : art_phasut / liekr