Thursday, 30 November 2023

ออสเตรเลีย กำลังจะเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ศาสนาพุทธถือกําเนิดในประเ ท ศ อินเดียก่อนพุทธศักราช 45 ปี (พุทธศักราชเริ่มตั้งแต่ปีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน)

โดยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ ดินแดนสุ ว ร ร ณภูมิ ได้แก่ ในเขตประเทศ พม่า และประเ ท ศไทย ประมาณปี พ.ศ.300 การประกาศ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งแรก

ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ น่าจะเป็นจังห วั ดนครปฐมปัจจุบัน ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

เฟสบุ๊ก ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ได้โพสวิเคราะห์ระบุว่า อนาคตประเ ท ศ ออสเตรเลีย จะเป็นเมืองพุทธศาสนา

โดยเมืองเพิร์ทนั้นมีวัดที่สร้างอยู่กลางป่า และมีพระที่เป็นชาวออสเตรเลียแท้ๆ บวชอยู่ที่นั่นจำนวนไม่น้อยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่ชาวออสเตรเลียชอบ

คือพระก ร ร มฐาน และมีชาวออสซี่และชาวต่างชาติให้ความศ รั ท ธา โดยมีเนื้อหารายละเอียดว่า….

ออสเตรเลียในอนาคตยาวๆ จะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาออสเตรเลียเป็นประเ ท ศที่พระพุทธศาสนามาแรงเป็นอันดับ ๑ วัดที่เห็นอยู่ที่ภาคตะวันตกของออสเตรเลีย

ซึ่งเป็นภาคที่มีชายหาด ทะเลและภูเขามาก คือเมืองเพิร์ท จะเห็นว่าพระสงฆ์ไปสร้างวัดอยู่กลางป่า โดยหลักๆ มีชาวออสเตรเลียนั่นเองที่มาบวชเป็นพระและเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่นั่น

ผมเคยมีโอกาสแวะไปดูงานพระพุทธศาสนาที่แคนเบอร์ร่า ซิดนีย์ เมลเบิร์นของออสเตรเลียและโอ๊คแลนด์ของนิวส์ซีแลนด์

ส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่ชาวออสเตรเลียชอบคือพระ ก ร ร ม ฐานครับ ยิ่งพระมีประสบการณ์ทางจิตสูงๆ หรือบรรลุฌานระดับสูง สอนสมาธิได้ละเอียด ชาวบ้านจะศ รั ทธามาก

พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งเป็นไปตาม ธ ร ร มชาติ(หรือธ ร ร มดา)ของมันเอง คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย(ปัจจัยคือเหตุย่อยๆ)ที่ผลักดันกันไปเรื่อยๆ

โดยไม่มีตัวตนหรือผู้ใดมาดลบันดาล ดังนั้นการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนๆให้ถูกต้องตามที่ธ ร ร มชาติกำหนดมา อย่ามีความเห็นแก่ตัว จงเห็นแก่ผู้อื่น หรือเห็นแก่ ธ ร ร มชาติ

สาธุครับ

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท