Thursday, 30 November 2023

อนุโมทนารับบุญ กฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ยอดรวม 79,532,219 บ าท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

อนุโมทนารับบุญร่วมกันค่ะ ถวายกฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ทั่วประเทศ ยอดกฐินรวม 79,532,219 บ าท สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าพเจ้า…ขอร่วมอนุโมทนาในบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทุ กรูป ขออนุโมทนาบุญกับเงินทุ กบ าททุ กสตางค์ของญาติ ธร ร มทุ กท่านที่ได้ร่วมบุญกฐินทุ กวัดในปี2564 นี้

ขออานิสงส์ผลบุญแห่งกฐินทั้งหม ดนี้ เป็นบุญทิพย์ ทานทิพย์ สำเร็จแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุ กรูปนามทุ กนามทั้งแสนโกฏิจักรวาลนี้

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีแสงธรรมนำทางชีวิตตลอดไป เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะ มีโชคมีทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวย

การงานการเงินราบรื่นคล่องตัว ให้ได้พบแต่ความดี ไม่มีความทุ กข์ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ให้เป็นทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปแห่งใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ วิญญาณส ร ร พ สั ต ว์ทั้งหลายให้อนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำ..

บุญใดกุศลใดที่ทำไปแล้วทั้งหม ดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขอเบิกในส่วนที่เป็นบุญให้ข้าพเจ้าได้ใช้บุญนั้นเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ

เพื่อยังชีพเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุ กอย่างที่ปรารถนา ให้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธ ร ร มด้วยเทอญ…สาธุสาธุอนุโมทามิ

ขอขอบคุณข้อมูล Cr.คุณ ธนพล สมบูรณ์ธนารักษ์

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท