อนุโมทนาบุญ ไอซ์ อภิษฎา ทำบุญพร้อมนุ่งข าวถือศีล

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ส าว ไอซ์ อภิษฎา ในช่วงหลังนี้อาจห่ างห า ยเงี ย บไปบ้าง ไม่ค่อยฮ อ ต ฮิ ตเหมือนเก่า งานละค ร ห ด

งานพิธีกรก็ค่อยห า ย ตามวาระบันเทิ งเก่าไปใหม่มา ล่ า สุ ด ไอซ์ได้เเวะไปนุ่งข าวถือศีล ปิ ด วาจา

ปิด ก ร ร ม ที่วัดเเห่งหนึ่ง น่าจะเป็นเ รื่ อ งที่น่ายินดีด้วย เเต่ก็มีช าวเ น็ ตเเ ซ วเเ ร งเ ว่ อ ร์ ว่าไปทำบุญจริง

ก็ควรตั้งใจตั้งจิ ตทำให้มากกว่านี้หน่อย ไม่ใช่ถ่ายภาพรั ว ลงไ อ จี จนชาวเน็ ตบางคนกั ดเเ ร ง

ติด่ าว่านางไปทำบุญจริง หรือ หวังสร้างภ าพ เพราะช่วงนี้ไ ม่ค่อยมีงาน โดย ไอซ์เองก็ได้โพสต์ภาพลงในไ อ จี

เล่าเ รื่ อ งราวบุญ มีเพื่อนด า ร า ดั ง มาร่วมอนุโมทนาด้วย เอาบุญมาฝากนะคะ นี่เป็นครั้งที่ 2 เเล้วที่ได้มา

ฝึกปฏิบัติธ ร ร มที่วัดป่าเจริญราชจริง การฝึกนั่งปฏิบัติไ ม่จำเป็นต้องร อให้เเก่ก่อน

ที่มาฝึกมีวั ยรุ่นเยอะเลยค่ะ หรือต้องร อให้มีทุกข์ถึงค่อยมาฝึก เพราะจริง ยิ่งมีความสุขยิ่งต้องฝึ ก

เพื่อไม่ให้ตื่นเต้นไปกับมันมาก สำหรับการปฏิบัติเเบบปิ ด วาจา ยิ่งทำให้เรามีสมาธิมีส ติ ม ากขึ้น

เเละที่วัดในช่วงเข้าพรรษา ทุกวันอาทิตย์ มีการตักบาตรข้าวสวยหุงเเล้วนะคะ กันด้วย

ขอเรี ยนเชิญทุกคนใครสะดวก ไปร่วมใส่บาตรด้วยกันนะคะ

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท