Thursday, 30 November 2023

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุ ท ธศ า สนาให้แก่ชาวเขา

อนุโมทนาทุ กๆท่าน กุศลนี้เกิดอานิสงค์แล้ว เป็นปีที่ 3 ถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ แก่พระธ ร ร มจาริก

พระผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุ ท ธ ศ า สน าบนดอยต่างๆ 20 จังหวัดในประเทศไทย ( ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ) จำนวน 319 รูป

เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

ปีล่ะ 1 ครั้งที่ท่านลงจากดอย มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุ ท ธ ศ า สนาแก่ชาวเขาและพัฒนาบนดอยต่างๆ มาประชุมที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ภาพและข้อมูล พระภู ธ ร ร มนันท์

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ