อดีตนักวิชาการสาว ลาออกมาเลี้ยงควาย สร้างรายได้ 5 แสนต่อปี

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

อดีตนักวิชาการสาว คุณวิไลลักษณ์ พาภักดี เจ้าของภักดีฟาร์ม ตั้งอยู่บ้านธาตุโพนทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังห วั ดอดรธานี

เคยดำรงตำแหน่งนนักวิชาการอยู่ที่อำเภอปากช่องเกี่ยวกับเกษตรพืชสวนพืชไร่

ลาออกจ า กราชการผันตัวมาทำการเกษตรคือเลี้ยงควาย ข ายหญ้าและข ายมูลควายอย่างเต็มตัว แนวคิดก่อนที่จะลาออกคือรู้สึกว่าการทำงานในรูปแแบบในระบบราชการ

เป็นการทำงานในระบบรูปแบบการปฏิบัติงานต ามคำสั่งและเน้นเชิงนโยบ าย ซึ่งไม่ใช่การทำงานที่ตัวเองชอบและถนัดนัก

กอรปกับที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงควายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจลาออกมาทำเกษตรเต็มตัว ตอนแรกคุณอุ๋มกล่าวว่าหลังจ า กที่ลาออกมาแล้วก็ทำอะไรไม่เป็น

เพราะไม่เคยปฏิบัติงานในด้านนี้ จึงค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้จ า กผู้เป็นพ่อ ในเรื่องของกสารเลี้ยงควาย

การตัดหญ้าและอื่นๆ จ นสามารถปฏิบัติจ นเกิดความชำนาญและอาศัยแนวคิดที่แตกต่างปรับวิธีการประกอบอาชีพ ด้วยการสร้างรายได้อย่ างอื่นนอกจ า กจะเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลักแล้ว

รูปแบบการเลี้ยงก็ไม่ได้พิถีพิถันมากนัก ตอนเช้าจะปล่อยแทะเล็มหญ้าในบริเวณรอบๆ ฟาร์ม จ า กนั้นเราก็จะเตรียมหญ้าเตรียมฟาร์ม ไว้ในคอก เมื่อถึงเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

เข าก็จะเข้ามาที่คอกเอง หลังจ า กกินอิ่มแล้วจะเป็นช่วงในการพักผ่อนไปจ นถึงประมาณ 4 โมงเย็นก็จะปล่อยแทะเล็ม ลงน้ำ เราก็จะเตรียมหญ้าเตรียมฟ่างไว้ในคอกเหมือนกับการทำในตอนเช้า

สิ่งที่ได้ประโยชน์อีกอย่างในการปล่อยแทะเล็มคือเราได้เฝ้าสังเกตอาการจับสั ดของควายเราอีกด้วย

สร้างรายได้เลี้ยงควายแม่พั น ธุ์ชั้นดี 4 ตัว ข ายลูก 1 ตัวตกปีละแสนกว่าบ าท ถ้าข ายที่หมด 4 ตัว ก็ประมาณ 4 แสนบ าท

รวมไปถึงการข ายหญ้าและข ายมูลควายตลอดทั้งปีก็ตกอยู่ที่ราวๆ 5 แสนบ าท ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แบบสบ าย สามารถหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

ตอนนี่ถามว่าติดปัญหาอะไรในการทำอาชีพนี้คือลูกควายไม่พอ จำห น่ า ย สิ่งที่อย ากจะฝากให้กับเกษตรกรที่กำลังที่จะริเริ่มการเลี้ยงควายควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงควาย

ทั้งในแง่ของสายพั น ธุ์เอง การทำวัคซีน วิธีการเลี้ยงให้ได้มากที่สุดก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือมีจิตใจที่รักในอาชีพนี้จะสามารถทำออกมาได้ดีและมีความสุข

แหล่งที่มา ช่องยูทูปแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ